Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Altınbaş Ünivertesi Tıp Fakültesi olarak çağımızın sağlık alanındaki teknolojik atılımlarına ve bilimsel gelişmelerine uzak kalmamayı ve kendi ulusal ve uluslararası araştırma geliştirme faaliyetlerimizi yürütmeyi hedeflemekteyiz.

Bilimsel çalışma disiplini ile araştırmacılar yetiştirmeyi ve bilimsel bilginin, tıp dahil hayatın her alanındaki önemini öğrencilerimize ve genç nesillere aktararak katkıda bulunmayı da kalite politikası olarak benimsemiş bulunmaktayız.

Uluslararası standartlarda bilgi birikimine sahip, halk sağlığı konularına duyarlı, etik değerlere bağlı, değişik vakaları doğru bir biçimde teşhis edebilecek ve doğru tedavi yöntemlerini uygulayabilecek nitelikli hekimler yetiştirmek; halka nitelikli ve uluslararası tanınmışlık seviyesinde sağlık hizmeti vermek, ülkenin sorunlarının çözümüne ve tıp biliminin evrensel gelişimine katkıda bulunacak araştırmaları yapmak gibi başlıca hedeflerimiz arasındadır.

Ayrıcalıklar
  • Öğrenciler, sağlık alanındaki gelişmeleri takip etmeleri ve uluslararası çalışma alanına sahip olabilmeleri adına dünya standartlarına uygun bir eğitim almaktadır. Bu bağlamda eğitim dili %100 İngilizce olan lisans eğitimine başlanmadan önce, İngilizce Seviye Belirleme Sınavı doğrultusunda öğrencilere 1 yıl İngilizce hazırlık eğitimi verilmektedir.
  • Alanda tanınan eğitim kadrosu liderliğinde; tıbbi beceri laboratuvarları, anatomi laboratuvarları ile maket üstünde uygulamalı eğitim kapsamında teorik bilgi uygulamaya dökülürken, tıbbi mikrobiyoloji, biyokimya, tıbbi biyoloji ve genetik histoloji, ar-ge laboratuvarları ile eğitim zenginleştirilmektedir.
  • Öğrencilerin yoğun çalışma şartları göz önünde bulundurularak tasarlanmış kütüphanemizde, bireysel çalışma odaları bulunmaktadır.
  • Fakültemiz TUS başarı sıralamasında Türkiye genelinde 6. sıraya yerleşerek önemli bir başarıya imza atmaktadır.
  • Öğrenciler kadavra – organ sistem temelli eğitim ile alan çalışmalarını deneyimlemektedir.
  • Üniversite hastanemiz olan Altınbaş Üniversitesi Hastanesi Medicalpark Bahçelievler’de öğrencilerin sektörel hayatları desteklenerek öğrencilere staj imkanı ve mesleki deneyim imkanı sağlanmaktadır.
  • Farklı bakış açılarının deneyimlenebilmesi adına öğrenciler diğer ülkelerdeki kültürlerden insanlarla birlikte eğitim alma ve öğrendiği bilgileri staj yaparak pekiştirme imkanına sahip olmaktadır.
  • Öğrencilerimiz, Erasmus anlaşmalarımız kapsamında eğitim esnasında, bir veya iki dönem Erasmus yapma hakkına sahip olmaktadır. (Universita Vita - Salute San Raffaele, University of Torin, The University of Diusburg-Essen, Universite D'Angers)
Çalışma Alanı

Öğrenciler mezun olduklarında uluslararası yardım kuruluşları, hastaneler, özel sağlık kuruluşları, araştırma enstitüleri, silahlı kuvvetler, halk sağlığı merkezleri, cezaevi sağlık hizmetleri ve tıp merkezlerinde çalışabilmektedir.

Akademik Kadro
EĞİTİM TAKVİMİ
Aday İletişim Formu