Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı

Sağlık kuruluşlarında sekreterlik hizmetlerini yürütebilen; hastalıkların tanı, teşhis ve tedavileri ile ilgili kayıt işlemlerini yürütebilen; tıbbi, idari ve istatistiki dokümanları hazırlayabilen; dokümanları düzenleyerek arşivleyen ve geliştirebilen; hasta kabul ve dosya işlemleri ile hastaları muayeneye hazırlayan; hastalıkları-işlemleri ve sağlıkla ilgili sorunları belirlenen uluslararası sınıflandırma sistemlerine göre sınıflandırma ve kodlama işlemlerini yapabilen; çalıştığı birimin yazılı ve sözlü iletişimini sağlayan ve işyeri ahlakı ve disiplinine uyma prensiplerini benimsemiş sağlık teknikerleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Ayrıcalıklar
  • Öğrencilere “Bizmed Hastane Otomasyon Sistemi” üzerinde simülatif uygulamalar ile aktif eğitim imkanı sunulmaktadır.
  • Öğrencilere klinik kodlama dersi verilerek teknolojik standartlarda eğitim alma imkanı sağlanmaktadır.
  • Tıp, Diş ve Eczacılık Fakültelerimizle aynı kampüste bulunması hastane ortamında ve teknolojiyi takip eden donanımlı tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik laboratuvarında teorik eğitim deneyimlenmektedir.
  • Uluslararası faaliyetleri Erasmus programı kapsamındaki öğrenim ve staj hareketlilikleri ile desteklemektedir.
Çalışma Alanı

Öğrencilerimiz mezun olduklarında sağlık personeli olarak kamu hastaneleri ve özel hastaneler, eğitim ve araştırma hastanelerinde “Tıbbi Sekreter” unvanıyla, Sağlık Bakanlığına bağlı kamu ve özel yataklı/yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarının poliklinik ve klinik hizmetlerinde, laboratuvar, ameliyathane, acil servis gibi tıbbi birimlerde, sağlık kurulu, hasta kabul, hasta dosyaları arşivi gibi idari birimlerde, halk sağlığı merkezleri, aile ve çocuk sağlığı merkezleri, verem Ssvaş dispanseri, sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlükleri, SGK teşkilatları, ambulans firmaları, özel Muayenehaneler, tıbbi yazılım şirketleri, medikal cihaz ve malzeme satış firmaları, kamu kurum arşivleri, özel kurum arşivleri gibi kurumlarda çalışabilmektedir.

Akademik Kadro
EĞİTİM TAKVİMİ
Aday İletişim Formu