Ameliyathane Hizmetleri Programı

Ameliyathane Hizmetleri Programı

Ameliyatların kalitesinin artırılması ve kalifiye yardımcı cerrahi elemanlar yetiştirilmesi gereksinimiyle güncel bilgilerle donatılmış, çalıştığı ameliyathanenin standartlarını yükseltecek, kendine güvenen, başarılı ve etik prensip ve standartları kendine ilke edinmiş sağlık teknikerleri yetiştirmeyi amaçlamaktayız.
Ayrıcalıklar
  • Öğrencilere uluslararası geçerliliği bulunan, bağımsız bir kalite ölçütü olan “Pearson Akreditasyonu” ile belgelenmiş çağdaş ve uygulamaya yönelik bir eğitim sistemi uygulanmaktadır.
  • Tıp, Diş ve Eczacılık Fakültelerimizle aynı kampüste bulunması hastane ortamında ve teknolojiyi takip eden ameliyathane uygulama ünitesi ve ameliyathane cihaz ve ekipmanlarıyla donatılmış laboratuvarlarda teorik eğitimi deneyimleme imkanı sağlamaktadır.
  • Uluslararası faaliyetleri, Erasmus programı kapsamındaki öğrenim ve staj hareketlilikleri ile desteklemektedir.
Çalışma Alanı

Mezun olan öğrencilerimiz özel ve kamu hastanelerinin ameliyathane ünitelerinde ve hastanın vücut bütünlüğüne en az zararı verecek müdahaleleri gerektiren tüm birimlerde ve sterilizasyon ünitelerinde çalışabilmektedir.

Akademik Kadro
EĞİTİM TAKVİMİ
Aday İletişim Formu