Mimarlık Bölümü

Mimarlık Bölümü

Fiziki, sosyal, çevresel ve psikolojik ihtiyaçlara cevap veren, doğal risk faktörlerinin en az düzeye indirildiği, sağlıklı ve sürdürülebilir yaşam çevrelerine sahip bir Türkiye ve dünya vizyonu üzerine temellenmektedir. Bu doğrultuda, insani değerleri gözeten, çağın koşullarının yapılı çevre üzerindeki olumsuz etkilerine kayıtsız kalmayan, teknoloji alanındaki yeniliklerden mimari tasarım ve uygulama süreçlerini daha ileriye taşımak adına yararlanan, yaratıcı ve özgün düşüncenin ürünü olan bir mimarlığın oluşumunda etkin rol oynamayı amaç edinmiştir.

Yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, tasarım problemi çözme yetilerine ve araştırma bilincine sahip, teknolojik gelişmeleri takip edebilen, çevreye ve topluma karşı duyarlı, mesleki sorumluluk sahibi mimarlar yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Ayrıcalıklar
  • Altınbaş Üniversitesi Mimarlık öğrencileri, üniversitemizin tüm öğrencilere sunduğu burs, başarı bursu, CO-OP programlarına katılma, çeşitli bilimsel ve sosyal faaliyetlere katılma imkânlarına sahiptir. Ayrıca; üniversitemizde yer alan birçok kulüp faaliyetine katılabilirler.
  • Öğrenciler ve akademisyenler beraber akademik çalışmalar yaparak, çalıştay, konferans gibi etkinliklerin organizasyonunda yer alabilmenin yanı sıra Mimari proje yarışmaları, TÜBİTAK, AB, BAP gibi çeşitli projelerde kendilerini geliştirebilmektedir. Mimari proje yarışmalarına katılabilir, bilimsel makaleler yazabilir, çalışmalarını patente dönüştürebilirler.
  • Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından çıkarılan AURUM Mühendislik Sistemleri ve Mimarlık Dergisi’nde makale yayınlayabilirler.
  • Mimarlık Bölümü tarafından çıkarılan “AURUM Tasarım Notları” kitabında projelerini ve makalelerini yayınlayabilirler.
  • Bilimsel konferans, seminer ve teknik geziler gibi etkinliklerin organizasyonunda yer alabilir ve katılabilirler. Tasarımlarını ve projelerini müfredatta yer alan bilişim teknolojileri dersleri ile üniversitenin bilgisayar ve üretim laboratuvarında geliştirebilirler.
  • Öğrenciler, IAESTE uluslararası staj programlarına katılım sağlayabilmektedir.
  • Üniversitemizin de içinde bulunduğu bir Avrupa Birliği projesi olan Erasmus programı kapsamında, University Of Malaga, Universidad Europea Valencia, Universidade Da Coruña (University of A Coruña), Università Degli Studi di Cagliari, Universita' degli Studi di Napoli Federico II (Federico II University of Naples), University American College Skopje, University Of Applied Sciences in NYSA, University Of Oradea, Bahria University, Al-Zaytoonah University of Jordan üniversitelerinin bulunduğu İtalya, İspanya, Polonya, Makedonya, Romanya, Pakistan ve Ürdün gibi ülkelerde eğitimlerinin bir kısmını sürdürebilmektedirler. Ayrıca, tüm dünyadan 66 üniversite ile ikili iş birliği anlaşmaları mevcut olup öğrencilerimiz öğrenimlerinin bir kısmını bu üniversitelerde geçirebilmektedirler.
Çalışma Alanı

Öğrenciler mezun olduklarında mimarlık bürolarında, devlet kurumlarında, Ulaştırma ve Alt Yapı, Şehircilik, Tarım ve Orman, Kültür ve Turizm Bakanlıklarında, belediyelerde, inşaat şirketlerinde çalışabilmektedir.

Öğrenci Başarıları

AURUM TASARIM NOTLARI I kitabı ve AURUM TASARIM NOTLARI bölüm kataloğu

Akademik Kadro
EĞİTİM TAKVİMİ
Aday İletişim Formu