İnşaat Mühendisliği Bölümü

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Hızlı nüfus artışının ve endüstriyel faaliyetlerin sonucu şehirleşmenin gelişmesi hem dünyada hem de ülkemizde farklı alanlardaki yapılara olan ihtiyaç kapsamında her türlü bina, köprü, tünel, karayolu, demiryolu, havaalanı, baraj, liman gibi yapıların çevreye olan etkilerini gözeterek planlanması ve projelendirilmesi üzerine teknolojiyi kullanarak ve artan risklere bağlı olarak deprem, heyelan gibi doğal afetlere karşı duyarlı olarak çalışabilecek bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir.

Altınbaş Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü olarak temel prensiplerimiz, akademik bilgi ve deneyimlerimizi öğrencilerimizle paylaşmak ve etik değerlere bağlı kalarak öğrencilerimizin mühendislik problemlerini analitik düşünebilme ve sentez yapabilme yetenekleri ile çözebilmelerini sağlamak ve yaratıcılık ile girişimcilik becerilerini artırmaktır.

Ayrıcalıklar
  • Öğrencilere teori ve uygulamayı bir bütün olarak aktarmak amacıyla Yapı, geoteknik, ulaştırma, hidrolik, malzeme gibi temel inşaat mühendisliği alanlarına ağırlık veren çağdaş bir eğitim anlayışının benimsenmesi adına pratik becerilerin geliştirilebileceği teknolojik laboratuvarlar kullanılmaktadır.
  • Bölümümüzde seçmeli ders sayısının fazla olması öğrencilerin, iş hayatında karşılaşabilecekleri sorunların disiplinler arası boyutunu görerek çok daha rahat çözüm üretebilmeleri adına inşaat mühendisliği dışında diğer mühendislik dallarından veya işletme, ekonomi, hukuk, sosyoloji gibi alanlardan ders seçebilmelerine olanak vermektedir.
  • Sektörle iç içe olan akademik kadronun tecrübelerinden yararlanan öğrenciler akademisyenlere birebir ulaşabilme imkanı sayesinde teorik bilgiyi pratiğe dönüştürürken sektörel boyutunda farkında olarak mezun olabilmektedirler.
  • Öğrencilerin, üniversite eğitimi devam ederken inşaat alanında yer edinebilmeleri adına “CO-OP” anlaşmaları kapsamında ikinci ve üçüncü senelerinde olmak üzere toplam iki adet staj uygulamasında bulunmaktadır.
Çalışma Alanı

Mezunlarımız, kamuda ve yurt içi-dışı yerel ya da uluslararası firmalarda; ticari ve konut projelerinin inşaatı, endüstriyel projelerin inşaatı, yol projeleri inşaatı, havalimanı, tünel, baraj, köprü, su temini ve atık su sistemleri tasarımını yapabilmekte ve yönetebilmektedirler. Mezunlar ayrıca kendi işlerini kurabilmekte veya akademik hayatlarına devam ederek akademisyen olabilmektedir.

Akademik Kadro
EĞİTİM TAKVİMİ
Aday İletişim Formu