İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İç mimarlığın insani, işlevsel, mekansal ve çevresel boyutlarıyla ilgili bilgi, beceri ve yeterlilikler ve bunları anlamlı ve yaratıcı bir şekilde bir araya getirme yetkinliği kazandırmayı amaçlar. Öğrencilerini, bilimsel bilgi üretimi ve akademik öğrenme ile mesleki pratiği bütünleştirme süreçlerinde aktif rol alacak şekilde eleştirel düşünme, araştırma yöntemleri, analiz ve deney yapma yetkinlikleriyle donatmayı hedefler. Ayrıca, gelecekteki meslek yaşantılarında –akademi ya da uygulama alanlarında- öğrencilerin sosyal konulara karşı duyarlı ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmeleri için öğrencilere tutum ve değerler kazandırmayı ilke edinir. Bireysel gelişim, kendini ifade etme becerisi, sağlıklı kararlar alma ve uygulama becerilerini destekleyecek şekilde onların sanatsal yaratıcılıklarını geliştirmeyi amaçlar.
Ayrıcalıklar
  • Bölümümüzde uygulamalı dersler Tasarım Stüdyolarında ve Maket Atölyesinde; bilgisayar dersleri, Bilgisayar Laboratuvarında uygulamalı olarak verilmektedir.
  • Disiplinler arası bakış açısı kazanabilmeleri adına farklı alanlardan seçmeli dersler alabilme imkanı sayesinde öğrencilerimiz istedikleri alanlarda bilgi sahibi olabilmektedir.
  • Kişisel ve mesleki gelişimleri açısından yandal ve çift anadal programlarımıza başvurarak kendi fakülte bölümlerinde veya başka fakültelerden bölümlerde öğrenim görebilmektedir.
  • Öğrencilerin evrensel düzeyde eğitim ve staj imkanından faydalanabilmeleri doğrultusunda Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde bulunan üniversiteler ile olan ERASMUS anlaşması sayesinde, öğrencilerimiz altı ay ile bir yıl aralığında farklı bir ülkede eğitimine devam edebilmektedir.
  • Üniversitede eğitim almaya devam ederken öğrenciler aynı zamanda iş dünyasına atılarak mesleki deneyim edinerek CO-OP sayesinde üniversite eğitimi ve iş yeri deneyimini birleştirebilmektedir.
Çalışma Alanı

Öğrenciler mezun olduklarında mimarlık ve iç mimarlık ofisleri, inşaat şirketleri, mobilya sektörü, devlet kurumlarının ve yerel yönetimlerin ilgili birimleri, akademik kurumlar ve araştırma merkezlerinde ya da kendi ofislerini açarak çalışabilmektedir.

Akademik Kadro
EĞİTİM TAKVİMİ
Aday İletişim Formu