Sosyoloji Bölümü

Sosyoloji Bölümü

Sosyologlar; birey, kültür, örgüt ve sosyal kurum kapsamında toplumu ve sosyal davranışları inceleyen, anket, gözlem ve diğer kaynaklar aracılığıyla toplanan verileri araştırmacı bireyler olarak raporlama ve makaleler yaparak yine bulgularını diğer insanlarla paylaşmaktadırlar. Sosyoloji bölümü öğrencilerine, kişisel ve profesyonel gelişimlerinde sosyolojinin prensiplerini kullanabilme, etkin iletişim kurma, sosyokültürel ve uluslararası çeşitlilikten doğan zenginliğin farkında olma, dürüstlüğe, profesyonel etik kurallara, aktif yurttaşlık ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olma yeteneği kazandırır. Öğrencilere; temel sosyoloji kuramlarını kavrama, karşılaştırma ve tarihsel bir perspektifle analitik ve eleştirel düşünme yeteneği kazandırma ve bunları uygulayabilme yetisi kazandırılarak iletişim becerileri ile fark yaratan, yenilikçi ve girişimci sosyologlar olarak yetiştirmeyi hedefler.
Ayrıcalıklar
  • Öğrencilerimiz eğitimleri süresince iş dünyasının gerçekleriyle tanışırlar, seçmeli dersler, konferanslar ve seminerler yoluyla mesleğin önde gelen akademisyenleri ve profesyonelleriyle tanışma ve deneyimlerinden yararlanma olanağını elde ederler.
  • Eğitim süresince sosyoloji derslerinin yanı sıra, psikoloji, matematik, tarih, ekonomi gibi farklı disiplinlerden temel derslerin yer aldığı müfredatta sonraki yarıyıllar sosyolojinin farklı dallarındaki ana alanlara odaklanan dersler bulunur.
  • Öğrencilerimizin, siyasi, ekonomik ve kültürel yapı ve kurumlarla etkileşim kapsamında; aile sosyolojisi, siyaset sosyolojisi, kent ve kır sosyolojisi, din sosyolojisi, hukuk sosyolojisi, suç ve sapma, toplumsal cinsiyet, sosyal eşitsizlik ve farklılıklar, devlet-sivil toplum ilişkisi, doğa-toplum ilişkisi gibi sosyolojinin farklı alanlarına dair bilgi sahibi olan bu alanlardaki sorunları tanıyan, tanımlayan, çözüm ve sosyal politika önerileri geliştirebilen bireyler olarak mezun olmaları hedeflenmektedir.
  • Öğrencilerin, dünya insanı olmaları yolunda destekleyici olarak eğitim ve araştırma imkanı sunulabilmesi adına imzalanan Erasmus anlaşmaları doğrultusunda programlara katılmaları desteklenmektedir. (University of Bielefeld, Almanya, The University of Diusburg-Essen, Almanya, Goethe University of Frankfurt, Almanya, Albert-Ludwigs Universitat Freiburg, Almanya, University of Konstanz, Almanya, University of Tuebingen, Almanya, Vilnius University, Litvanya, Transilvania University of Brasov, Romanya, Latvian Academy of Culture, Letonya, University of Malta, Malta, University of Johannesburg, Güney Afrika)
  • Öğrenciler gerekli şartları yerine getirdikleri takdirde psikoloji, işletme ve hukuk bölümleri ile ya da öğrencilerin ilgisi ve talebi üzerine başka bölümler ile çift anadal yapabilmektedir.
  • Öğrenciler gerekli şartları yerine getirdikleri takdirde eşitsizlik, toplumsal cinsiyet ve uygulamalı sosyoloji alanlarında yandal yapabilmektedir.
  • Öğrencilerin sektörel hayatlarına adaptasyonlarını kolaylaştırmak adına “CO-OP” anlaşmaları kapsamında staj imkanı sunulmaktadır.
Çalışma Alanı

Mezunlarımız, sivil toplum kuruluşları, insan kaynakları ve personel yönetiminde, sosyal hizmetler, hastaneler, toplum merkezleri, araştırma şirketleri, kamuoyu yoklamaları, pazar araştırmaları, reklam sektörü, medya ve basın-yayın gibi alanlarda çalışabilmektedirler.

Akademik Kadro
EĞİTİM TAKVİMİ
Aday İletişim Formu