Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Sosyal bilimlerin temel disiplinlerinden biri olan siyaset biliminin teorik bilgisini kamu yönetiminin uygulama alanıyla birleştirmektedir. Öğrencilerin, siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında bilgi sahibi, donanımlı ve iletişim becerileri ile fark yaratan, yenilikçi ve girişimci bireyler olarak mezun olmaları hedeflenmektedir.

Siyaset teorisi, siyasi- idari tarih, Türkiye siyasal hayatı, karşılaştırmalı siyaset, Avrupalılaşma, kamu politikası ile kamu yönetimi alanında uzmanlığa sahip ve kıdemli öğretim üyeleri tarafından hukuk, sosyoloji, uluslararası ilişkiler ve diğer yakın-alanlara özgü derslerin verilmesi öğrencilerin uzmanlaşarak mezun olmalarını sağlamaktadır.

Ayrıcalıklar
  • Bölümümüz akademik kadrosu, araştırma ağırlıklı bir kadrodur. Öğretim üyelerimiz tarafından yürütülen ulusal ve uluslararası projeler vardır. (Tübitak 3501 Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Proje Desteği alarak Enerjinin Türk Dış Politikasındaki Rolünün Karşılaştırmalı Bir Analiz Projesi) Ayrıca, bölümümüzde Avrupa Komisyonu destekli “Jean Monnet Module” programı ile 2018 – 2021 yılları arasında “Avrupa Birliği ve İyi Yönetişim Uygulamaları” alanında bir dizi bilimsel araştırma etkinliği düzenlenmekte, lisans dersleri ve yaz seminerleri verilmektedir.
  • Uluslararası alanda, dünya insanları yetiştirebilmek kapsamında eğitim dili %100 İngilizce olan lisans eğitimine başlamadan önce İngilizce seviye belirleme sınavına girmekte ve İngilizce düzeylerine göre 1 yıl hazırlık okumaktadır.
  • Öğrenciler her yıl düzenlenen uluslararası seminerler, konferanslar ve iş birlikleri sayesinde iş dünyası ile bağlantı kurabilmeleri adına ERASMUS ve diğer uluslararası öğrenci değişim programları ile yurtdışında bir dönem veya iki dönem eğitim alma imkanına sahip olmaktadırlar.
  • Teorik eğitimler bir yana zorunlu stajlar ve bölümüz ile anlaşmalı kurumlarda bir dönem yarı zamanlı çalışma hakkını tanıyan CO-OP programı ile desteklenen uygulamalı eğitimlerini tamamlayan öğrencilerimiz değişen ve gelişen dünyada kamu ve özel sektörün talep ettiği donanımda yöneticilerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
Çalışma Alanı

Bölüm mezunları kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra birimlerinde, yerel yönetimlerde, idari yargıda, uluslararası kuruluşlarda, düşünce kuruluşlarında, sivil toplum kuruluşlarında ve özel sektörde çeşitli alanlarda yönetici adayı, uzman ve uzman yardımcısı, memur, müfettiş ve müfettiş yardımcısı gibi pozisyonlarda çalışabilmektedir.

Mezunlardan Haberler
  • Enes Malik Kaya (2017 Mezunu) Halkla İlişkiler Uzmanı – İBB Avrupa Yakası İletişim Noktaları Şefliği
  • İbrahim Geçgil (2017 Mezunu) Komiser – T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü
  • Selen Basiç Rızvanoniç (2017 Mezunu) Uluslararası Satış Temsilci – Acıbadem Sağlık Grubu
  • Ceren Kaya (2017 Mezunu) Uzman Yardımcısı – Altınhas Holding, Final Varlık Yönetim İnsan Kaynakları

Akademik Kadro
EĞİTİM TAKVİMİ
Aday İletişim Formu