Ekonomi Bölümü

Ekonomi Bölümü

Ekonomik sorunları kavramak ve çözmek, hızlanan teknolojik ilerleme ve artan uluslararası rekabetle birlikte önem kazanmaktadır. Mal ve hizmetlerin üretimini, bölüşümünü ve tüketimini inceleyen; ne üretmeli, nasıl üretmeli ve kimler için üretmeli sorularına cevap veren bir bölümdür. Her gün kitle iletişim araçlarında haber olan işsizlik, enflasyon, büyüme, verimlilik, dış ticaret gibi toplum refahının nabzını yakından tutmaktadır.

Öğrencilerin, kültürel açıdan zengin ve teknolojik açıdan gelişmiş küresel topluma ve iş dünyasına katma değer sağlayacak bir biçimde mezun olmaları hedeflenmektedir.

Ayrıcalıklar
 • Öğrenciler temel ekonomi bilgilerini ve analiz yöntemlerini öğrenmenin yanı sıra araştırma, çözümleme, değerlendirme konularında da eğitimsel alanda desteklenmektedir.
 • Sektörle iç içe olan akademik kadromuz sayesinde öğrencilerimizin profesyonel gelişmelerine destek olmakla beraber topluma faydalı hizmetler verilmesi sağlanmaktadır.
 • Öğrencilerin, ekonomi dersleri haricinde bilgisayar, programlama, akademik İngilizce, iletişim ve raporlama teknikleri gibi alanlarda aldıkları dersler ile birlikte kişisel gelişim süreçlerine katkıda bulunulmaktadır.
 • Üniversite ile iş dünyası arasında yakın ilişki ve iş birliğine dayalı, dünya standartlarında bir ekonomi eğitimi verirken, öğrencileri içinde bulundukları takım, örgüt ve topluma katkı sağlayacak bireyler olarak yetiştirmeleri doğrultusunda CO-OP programlarına katılmaları ve staj deneyimlemeleri hedeflenmektedir.
 • Öğrenciler, küresel düzeyde yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olmanın yanı sıra üniversitemizde okuyan öğrencilerin çok uluslu olmasından dolayı farklı kültürleri yaşama fırsatı elde etmektedir.
 • Öğrencilerin, ekonomi dışında farklı bir programda ikinci bir lisans diploması alma ya da belirli bir alanda bilgi sahibi olmalarına olanak sağlamak üzere yan dal programında öğrenim görme olanağı bulunmaktadır.
 • Öğrencilerin farklı ülkelerdeki iş hayatını ve eğitim hayatını deneyimleyebilmeleri adına Avrupa’da 19, dünyada 23 üniversitenin ekonomi bölümleri ile Erasmus anlaşmamız bulunmaktadır. (University of Economics - Varna, Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin (Berlin School of Economics and Law), University of Erfurt, University of Hannover, Johannes Gutenberg - University Of Mainz, University of Osnabrück, Sveuciliste u Zadru, University of Calabria, University of Torin, Vytautas Magnus University, University American College Skopje, Universidade Portucalense Infante D. Henrique, Uniwersytet Gdański (university of Gdansk), Koszalin University Of Technology, Uniwersytet Warszawski (University of Warsaw), Stefan Cel Mare University of Suceava, Univerzita Komenského v Bratislave (Comenius University in Bratislava), Østfold University College, University College ''CEPS- Centre for Business Studies'' Kiseljak , Universite Internationale de Rabat, Al-Zaytoonah University of Jordan, University of Pretoria)
Çalışma Alanı

Mezun olan öğrencilerimiz, bakanlıklarda müfettiş, denetçi ve uzman yardımcılığı sınavlarına girerek, iktisat uzmanı, araştırmacı olarak çalışabilir. Ayrıca T.C. Merkez Bankası, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Sermaye Piyasası Kurumu, Rekabet Kurumu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, bankalar, finans kuruluşları; denetim kurumları; özel firmaların pazarlama ve satış departmanlarında çalışabilmektedirler.

Mezunlarımız
 • Zeynep Babayiğit: CPATURK Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş’de çalışıyor.
 • Yunus Cömert: Axalta şirketinde çalışıyor.
 • Kadircan Ayaksız: Nebim şirketinde çalışıyor.
 • Eyüp İnal: Nusr-Et şirketinde çalışıyor.
 • Tuba Parlak: LC Waikiki’de çalışıyor.
 • Gülşah Aras: Huawei’de çalışıyor.
 • Onur Necdet Çağlayan: Grant Thornton şirketinde çalışıyor.
 • Nisa Türköz: IMMIB'de çalışıyor.
 • Nurdane Tütün: Drawing to Health (PERSON Projesi-Hollanda)
 • Asude Çil: Drawing to Health (PERSON Projesi-Hollanda)

Akademik Kadro
EĞİTİM TAKVİMİ
Aday İletişim Formu