Uluslararası Lojistik Bölümü

Uluslararası Lojistik Bölümü

Hizmet, ürün ve insan gibi kaynakların, ihtiyaç duyulan yerde, istenen zamanda, uygun miktar ve yollar ile temin edilmesi için gerekli depolama, ulaştırma, envanter, ambalajlama, maliyet ve tedarik zinciri gibi bilgi kollarının birleştirilmesi disiplinidir. Uluslararası Lojistik Yönetimi lisans programı, işletme bölümünün yönetici yetiştirme anlayışını endüstri mühendisliğinin üretim yönetimi anlayışıyla sentezleyerek tedarik zinciri yönetimi temelinde şekillenmiş bir bölümdür.

Öğrencileri sorumluluk bilincine sahip, teknolojik gelişmelere açık, değişen dünya araçlarını kullanarak değişen dijital ve fiziki dünyada yer edinebilen bireyler olarak mezun etmeyi hedeflemekteyiz.

Ayrıcalıklar
  • Öğrencilerimiz 80 farklı ülkeden gelen yabancı öğrencilerimiz ile birlikte çok kültürlü bir ortamda eğitim görme şansıyla birlikte dünya insanı olmaya hazır bireyler haline gelmektedir.
  • Derslerimizi online içeriklerle zenginleştirerek flipped-classroom yöntemiyle öğrencilere teknolojiyle iç içe bir eğitim imkanı sunmaktayız.
  • Öğrencilerimizin, siyasi, ekonomik ve kültürel yapı ve kurumlarla etkileşim kapsamında; aile sosyolojisi, siyaset sosyolojisi, kent ve kır sosyolojisi, din sosyolojisi, hukuk sosyolojisi, suç ve sapma, toplumsal cinsiyet, sosyal eşitsizlik ve farklılıklar, devlet-sivil toplum ilişkisi, doğa-toplum ilişkisi gibi sosyolojinin farklı alanlarına dair bilgi sahibi olan bu alanlardaki sorunları tanıyan, tanımlayan, çözüm ve sosyal politika önerileri geliştirebilen bireyler olarak mezun olmaları hedeflenmektedir.
  • Öğrencileri, küresel, ilkeli, paylaşımcı bir eğitim ortamında işletme, pazarlama, ticaret ve finans derslerinin yanı sıra operasyon yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, risk yönetimi, yönetim stratejileri, taşımacılık yönetimi, depo yönetimi, proje yönetimi ve kod yazımı gibi mühendislik konularının dahil olduğu derslerle vizyon sahibi, donanımlı mezunlar haline getirmekteyiz.
  • Öğrencilere geniş dünya görüşü kazandırmak adına eğitim dili %100 İngilizce olan lisans eğitimine başlamadan önce İngilizce seviye belirleme sınavına girmekte ve İngilizce düzeylerine göre 1 yıl hazırlık okumaktadır.
  • Öğrenciler her yıl düzenlenen seminerler, konferanslar ve iş birlikleri sayesinde iş dünyası ile organik bağlar kuran öğrencilerimiz sürekli yeni anlaşmalar imzalayan güçlü uluslararası ofisimiz sayesinde Erasmus ve diğer uluslararası öğrenci değişim programları ile yurtdışında bir dönem veya iki dönem eğitim alma imkanına sahip olmaktadırlar.
  • Teorik eğitimlerin yanı sıra, zorunlu stajlar ve bölümüz ile anlaşmalı kurumlarda bir dönem yarı zamanlı çalışma hakkını tanıyan CO-OP programı ile desteklenen uygulamalı eğitim ile eğitimlerini tamamlayan öğrencilerimiz değişen global dünyada ve yenilenen dünya düzeninde söz sahibi olabilecek, küresel toplum ve iş dünyasına katma değer sağlayabilen ve ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişiminde görev alacak bireyler olarak mezun olmaktadırlar.
Çalışma Alanı

Mezunlarımız, uluslararası işletmelerin planlama, malzeme, lojistik, satın alma ve diğer bölümlerinde, lojistik hizmeti veren firmalarda, danışmanlık firmalarında ve uluslararası ticaret ve lojistik konusunda araştırma yapan çeşitli kamu kuruluşları ve özel kuruluşlarda uzman veya yönetici olarak çalışabilmektedir.

Akademik Kadro
EĞİTİM TAKVİMİ
Aday İletişim Formu