Çift Diplomalı Türk-Alman Hukuk Lisans Programı

Çift Diplomalı Türk-Alman Hukuk Lisans Programı

Hukuk alanında Türk-Alman dostluğunu ve iş birliğini pekiştirmek adına Altınbaş Üniversitesi ve Köln Üniversitesi arasında “Çift Diplomalı Türk-Alman Hukuk Lisans Programı”na ilişkin ortak protokol imzalanmıştır. Program, aynı yıl Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından onaylanmış ve Almanya’da Akreditasyon Kurumu (Agency for Quality Assurance - AQAS) tarafından akredite edilmiştir. Bu programla birlikte ülkemizin hukuk eğitimine yeni bir soluk getirilmiştir.

Fakültemize her iki ülkeden de kabul edilen öğrenciler, iki ülkenin de hukuk lisans eğitimini almaktadır. Öğrencilerin tamamı, öğrenimlerinin ilk iki yılını Köln Üniversitesinde son iki yılını ise Altınbaş Üniversitesinde tamamlamaktadır. .

Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, Altınbaş Üniversitesinden “Hukuk Lisans” derecesini ve Köln Üniversitesinden ise “Bachelor of Law” (LL.B.) derecesini almaya hak kazanacaktır. Ayrıca denklik yapmaları gerekmeyecektir.

Programın dili Türkçe ve Almancadır. Öğrencinin hukuk öğrenimine başlayabilmesi için Almanca dil bilgisinin en az B2.2 ("Lehrbereich Deutsch als Fremdsprache der Universitaet zu Köln"), DSH 2 ve üzeri veya Test-DaF 4 ve üzeri seviyesinde olması gerekmektedir.

Yabancı uyruklu öğrencilerin BII seviyesinde Türkçe bilmeleri gerekmektedir. (TÖMER BII Dil Yeterlilik Belgesi getirilebilir.) Öğrenciler, İngilizce bilmek koşuluyla Köln'deki öğrenimleri sırasında ayrıca Amerikan Hukuku Sertifika Programı'na (CUSL-Certificate United States Law) katılarak sertifika alabilmektedir. Almanca bilmeyen öğrenciler, Altınbaş Üniversitesinde 1 yıl süreyle Almanca hazırlık eğitimi almaktadır.

Ayrıcalıklar
  • Öğrenci, hukuk alanında Türkiye’de ilk “Çift Diplomalı Türk-Alman Hukuk Lisans Programı”nda okuma fırsatı yakalamaktadır.
  • Köln Üniversitesi ile yapmış olduğu akademik iş birliği kapsamında öğrencilere, geniş ve uluslararası eğitim imkanı sağlamaktadır.
  • Öğrencilerimiz için Erasmus staj anlaşmalarının yanı sıra uluslararası alanda çalışan çeşitli hukuk büroları ile yaptığımız iş birliği protokolleri bulunmaktadır.
  • Eğitim dili Türkçe-Almanca olan Fakültemizde öğrencilerimiz, lisans eğitimine başlamadan önce Almanca Seviye Belirleme Sınavı’na girmekte ve Almanca düzeylerine göre 1 yıl hazırlık okumaktadır.
  • Öğrencilerimiz Almanca dilinin yanı sıra ikinci, isteğe bağlı üçüncü yabancı dil öğrenme imkanına sahiptir.
  • Adaleti gerçekleştirme yolunda deneyim kazandırmak için genç hukukçulara sanal mahkeme uygulaması ile öğrendikleri teorik bilgileri pratik bilgi ile sentezleyerek tecrübe edinmeleri sağlanmaktadır.
  • Hukuk Fakültesinden mezun olan öğrencilerimiz %50 burslu olarak lisansüstü eğitimine devam edebilmektedir.
  • Öğrenciler ayrıca, gerekli şartları sağladıkları takdirde yan dal ve çift anadal yapabilmektedir.
Yurt Dışı İmkânları

Türkiye ve Almanya arasında imzalanan ilk çift diplomalı hukuk lisans programı olma özelliği taşıyan bu programdan, Türk ve Alman hukuk düzenlerinin birbirinden alacağı güç ve yaratacağı sinerji ile mezun olacak gençlerimiz, global dünyanın ihtiyaçlarına hızlıca cevap vereceklerdir. Bu çerçevede, Türkiye’nin Avrupa Birliği süreci de göz önüne alındığında, bu program tarihten gelen Türk-Alman hukuk ilişkilerini güçlendirmenin yanı sıra, bir uluslararası vizyonu da hayata geçirmek işlevini de yerine getirecektir.

Ortak akademik çalışmalar Türk-Alman hukuk düzenleri arasında son derece etkili bir köprü oluşturacak ve sonraki nesillere çözüm odaklı bir zemin hazırlayacaktır.

Yurt Dışı İmkânları

Türk ve Alman hukuk düzenlerinin birbirinden alacağı güç ve yaratacağı sinerji ile mezun olacak gençlerimiz, global dünyanın ihtiyaçlarına cevap veren hukukçular olarak meslek hayatına atılacaktır. Bu çerçevede, Türkiye’nin Avrupa Birliği süreci de göz önüne alındığında bu program, tarihten gelen Türk-Alman hukuk ilişkilerini güçlendirmenin yanı sıra, bir uluslararası vizyonu da hayata geçirmek işlevini de yerine getirecektir.

Ortak akademik çalışmalar Türk-Alman hukuk düzenleri arasında son derece etkili bir köprü oluşturacak ve sonraki nesillere çözüm odaklı bir zemin hazırlayacaktır.

Çalışma Alanı

Türk adalet sistemine ve hukuka katkı sağlayacak, avukat, hakim, savcı, noter, akademisyen, icra müdürü, kamu kurum ve kuruluşlarında uzman, müfettiş, banka ve finans kuruluşlarında danışmanlık, hukuk müşavirliği ve kaymakam olmak üzere, genç hukukçuların yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Mezunlarımız aynı zamanda, kamuda ya da özel sektör gibi pek çok alanda kariyer sahibi olabilmektedir.

Öğrenci Başarıları

Çift Diplomalı Türk-Alman Hukuk Lisans Programı öğrencilerimiz Galatasaray Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Türkiye’den katılan diğer üniversiteler ile Nisan 2019 tarihinde Viyana’da düzenlenen Willem C. Vis Milletlerarası Tahkim Sanal Mahkeme Yarışmasına katılmıştır. Çift Diplomalı Türk-Alman Hukuk Lisans Programı öğrencilerimiz gelecek yıllarda da bu yarışmaya katılmayı hedeflemektedir.

Öğrencilerimiz Köln Üniversitesinde “Türk-Alman Hukukçular” (Almanca: “Deutsch Türkische Rechtswissenschaftler”) Derneğini ve Altınbaş Üniversitesinde “Çift Diplomalı Hukukçular” derneğini kurmuştur.

Akademik Kadro
EĞİTİM TAKVİMİ
Aday İletişim Formu