Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

Teknolojik gelişmelerle birlikte yeni iletişimin ayrılmaz parçası olan televizyon, film ve internet alanları günümüz toplumsal yaşamında artık tartışılmaz bir gerçektir. Bölümümüz, radyo, televizyon, sinema ve ilgili alt uzmanlık konularında teori ve pratiğe sahip iletişimci yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla öğrencilerimize sunduğumuz lisans programımız, araştırma ve yenilikçi yaklaşımla şekillenen yaratıcı ve eleştirel düşünmeyi destekleyen teorik ve uygulamalı çalışmaların uyumuna dayanan disiplinlerarası bir niteliğe sahip olmaktadır.

Sinema ve televizyon ana sanat dalı, film endüstrisi için yönetmenler, film yönetimi ve prodüksiyonu alanında çalışacak ekip elemanları hazırlayıp yeterli düzeye getirecek bir eğitim programı sağlamayı amaçlar. Ayrıca program kapsamında film üretim sürecinin tüm aşamalarının gerçekleştirilmesi –film yapımı, senaryo yazarlığı, dijital fotoğrafçılık, video ve film teknikleri vb.- gibi mesleğe hazırlayan bilgilerin verildiği ders ve uygulamalar yer almaktadır. Bu programdan lisans düzeyinde mezun olan öğrenci sinema ve televizyon alanlarında (sinema sektörü, reklam, tv dizileri, tv şovları, vs. de dâhil olmak üzere) ve ayrıca akademik alanda mesleğini icra edebilecektir.

Ayrıcalıklar
  • Eğitim, ‘auteur-yazar’ yöntemi ile usta-çırak ilişkisine dayalı bire bir şekilde gerçekleşir bu sayede her öğrencinin bireysel ilgi ve eğilimini geliştirmesine olanak sağlamaktadır.
  • Benimsediğimiz üretim içinde öğretim ilkesiyle, her öğrenci eğitim sürecinin ilk iki yılında temel bilgileri edinirken grup çalışmaları ile iki film, son iki yılında ise bireysel olarak yine iki film gerçekleştirmekle yükümlüdür. Bu sayede her öğrenci dört yıllık eğitimi sürecinde en az dört filme imza atmış olacak şekilde bölümden mezun olmaktadır ve sanat dünyasında kendine güveni tam bir şekilde yer bulabilmektedir.
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde başarılı olan akademik kadrosu sayesinde öğrenciler değerli tecrübelerden faydalanma imkanına sahip olmaktadır.
  • Öğrencilerin kuram ve uygulama birlikteliğini esas alan disiplinler-arası bir yaklaşımla araştırmacı, yaratıcı ve analitik düşünebilen profesyoneller olarak yetiştirilmeleri hedeflenmiştir.
  • Öğrenciler, sektörde yer edinmeleri ve eğitim hayatlarında birikim yapabilmeleri adına yapılmış sektörel iş birlikleri sayesinde emin adımlarla mezun olmaktadır.
Çalışma Alanı

Mezun olan öğrencilerimiz senaryo yazarlığı, film yönetmenliği, kurgu, görüntü yönetmenliği, senaryo yazarlığı, ışıkçılık, stüdyo şefliği vb. tanıtım, program ve reklamcılık alanlarında veya sinema endüstrisinde, video kuruluşları ile reklamcılık sektöründe çalışabilmektedir.

Akademik Kadro
EĞİTİM TAKVİMİ
Aday İletişim Formu