Skip links

Yabancı Diller Yüksekokulu

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI

Altınbaş Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü / Hazırlık Programı, öğrencilerin fakültelerindeki akademik çalışmalarını yürütebilmeleri için gerekli İngilizce bilgisini kazandırmayı amaçlar. Bu program yabancı diller için ortak referans sistemi olan “Ortak Avrupa Dil Seviye Referans Çerçevesi” (CEFR)’ne dayanarak, konuşma, yazma, okuduğunu ve dinlediğini anlama becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Temel İngilizce Bölümünde (Hazırlık Programı) modüler sistem uygulanır.

Program 8 veya 9 haftalık 4 dönemden ve 4 seviyeden (A1, A2, B1, B2) oluşur.

İngilizce Seviye Belirleme Sınavı

Kayıt yaptıran öğrenciler akademik yılın başında yapılan seviye belirleme sınavına girerler ve kendilerine uygun seviyeye yerleştirilirler. Seviye belirleme sınavı okuduğunu, dinlediğini anlama, konuşma ve yazma becerilerini ölçer. Seviye belirleme sınavından belli bir puanın üzerinde alan öğrenciler yeterlik sınavına girerler. Yeterlik sınavından başarılı olan öğrenciler bölüme geçerler.

 

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

Temel İngilizce Bölümünde ölçme ve değerlendirme, modül içi ve modül sonu olmak üzere iki çeşittir. Modül içi değerlendirmeye ara sınavlar, projeler, ödevler, portfolyo ve sunumlar dahildir. Final sınavına girebilme koşulu modül içi değerlendirmede 100 puan üzerinden en az 65 puan toplamak ve devamsızlık limitini aşmamış olmaktır.

Final sınavları okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini ölçer. Bir üst seviyeye geçebilmenin koşulu, final sınavından en az %60 başarı sağlamaktır.

Sınavlara ilişkin itirazlar, sınav sonuçları açıklandıktan sonra ilk 3 iş günü içerisinde kabul edilmektedir. Öğrenciler itiraz dilekçelerini Yabancı Diller Yüksekokulu’nun web sayfasından doldurarak mail ile ya da şahsen Yüksekokul Sekreterliği’ne iletmeleri gerekmektedir. Bu süreyi aşan itirazlar değerlendirilmemektedir.

İngilizce Yeterlik Sınavı

Temel İngilizce Bölümü öğrencileri, fakültelerinde eğitimlerine devam edebilmek için Altınbaş Üniversitesi tarafından hazırlanan yeterlik sınavından en az 60 puan almalıdırlar. İngilizce yeterlik sınavı okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini ölçer.

Dönem sonlarında yapılan İngilizce yeterlik sınavlarına sadece B2 seviyesini tamamlamış öğrenciler girebilirler. Yeni akademik yıl başında yapılan İngilizce yeterlik sınavı ise seviye fark etmeksizin tüm öğrencilere açıktır.

Uluslararası geçerliliği olan aşağıdaki sınavlardan, Üniversitenin belirlediği puanı alan öğrenciler de, puanlarını önceden duyurulan tarih aralığında ibraz etmek olmak koşuluyla fakültelerinde eğitimlerine devam edebilirler.

 

Eşdeğerliği Kabul Edilen Yabancı Sınavlar

Üniversitemiz lisans ve yüksek lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerimiz akademik yılın başında üniversitemiz tarafından uygulanan Yeterlik sınavına girerler. Bu sınavda ya da eşdeğerliliği Senatomuz tarafından kabul edilen uluslararası sınavlarda asgari olarak aşağıda listelenen puanları alan öğrenciler doğrudan birinci sınıf eğitimine başlarlar.

Alınan uluslararası belgelerin son 2 yıl içinde alınmış olması ve Güz /Bahar dönemi başlamadan Yabancı Diller Yüksek Okulu’na teslim edilmesi gerekmektedir.

Devam Zorunluluğu

İngilizce Bölümünde öğrencilerin derslere %80 katılımı beklenir. %20’lik devamsızlık limitini aşmış öğrenciler final sınavına giremezler. Sağlık sorunu nedeniyle yapılan devamsızlıklarda sağlık raporunun 3 iş günü içerisinde Fakülte Sekreterliğine sunulması gerekir. Sağlık raporları yönetim kurulu tarafından alınan kararlar çerçevesinde değerlendirilir. Devamsızlıklar ile ilgili sunulan raporlar; vefat (belgelendirmek kaydıyla), ameliyat, devlet hastanesinden alınmış heyet raporu ve devlet hastanesinden alınmış 4 günü aşan raporlar dışında değerlendirmeye alınmamaktadır. Bu kapsama giren, özel hastaneden alınmış raporların, devlet hastanesinden onaylanması gerekmektedir.

Öğrenci Ölçme ve Değerlendirme

Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü’nde modül içi ve modül sonu olmak üzere iki çeşit değerlendirme süreci bulunmaktadır. Öğrencilerimiz her sene başında yapılan oryantasyon programında, ölçme ve değerlendirme süreçleriyle ilgili bilgilendirilirler. Bununla birlikte, her modül başında seviye koordinatörleri sınıf ziyaretlerinde bulunarak ilgili seviyenin ölçme ve değerlendirme süreçleriyle ilgili hatırlatma yapmaktadırlar.

Modül içi değerlendirmeye yazma ve konuşma aktiviteleri, kitap okuma ve ilgili görevleri yerine getirme (Literature Circles), haftalık küçük sınavlar (quiz), çevrimiçi ödevler, sınıf projesi, ara sınav dahildir.

Örnek değerlendirme tablosu aşağıdaki gibidir. Not ağırlıkları seviye ve modüle göre değişebilir.

Modül sonunda ise öğrenciler bir final sınavına tabi tutulurlar. Final sınavı okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini ölçer. Öğrencilerin final sınavına girebilmeleri için modül içi değerlendirme sürecinde %65 başarı sağlamaları ve devamsızlık limitini aşmamış olmaları gerekmektedir. Final sınavında %60 başarı sağlayan öğrenciler bir üst seviyeye geçerler. Başarı gösteremeyen öğrenciler ise aynı seviyeyi tekrar ederler. Sınav sonuçları Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrencilerle paylaşılmaktadır.

 İngilizce Yeterlik Sınavı

İngilizce yeterlik sınavı, her akademik yıl başında, her modül sonunda ve yaz okulu sonunda olmak üzere, bir akademik yılda beş kere yapılır. Akademik yıl başında yapılan yeterlik sınavına yeni kayıt yaptıran öğrenciler ve bir önceki akademik yılda yeterlik sınavına girememiş ya da girdiği halde başarılı olamamış öğrenciler girebilirler. Bir önceki yıldan kalan bu öğrenciler seviyeleri ne olursa olsun bu sınava girme hakkına sahiptirler.

Akademik yıl boyunca yapılan yeterlik sınavlarına, sadece B2 düzeyinde modül boyunca %65 başarı göstermiş ve devam sınırını aşmamış öğrenciler girebilirler. Yeterlik sınavında %60 başarı gösteren öğrenciler, fakültelerine geçerler. Yeterlik sınavı okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini ölçer.

 

Yeterlik Sınavı

Dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerini ölçen Yeterlik Sınavı içindeki bölümlere yönelik detayları aşağıda bulabilirsiniz:

  • OKUMA BÖLÜMÜ

4 veya 5 metinden oluşan okuma bölümünde 40 soru vardır.

  • DİNLEME BÖLÜMÜ

Dinleme bölümünde 3 kısa konuşma ve diyalog, 2 uzun konuşmadan oluşan 40 soru vardır.

  • YAZMA BÖLÜMÜ

Yazma bölümünde, verilen bir konu hakkında 300 kelimelik bir makale yazılması beklenir.

  • KONUŞMA BÖLÜMÜ (10 dakika)

Konuşma bölümü iki ayrı kısımdan oluşur. İlk kısımda verilen cümlelerin tekrardan söylenilmesi istenir. İkinci kısımda ise, verilen bir konu üzerine fikir beyan edilen, örneklerle açıklama yapılan 3 dakikalık bir konuşma yapılması beklenir. Konuşmaya başlamadan önce, soru üzerine düşünmek üzere öğrencilere 30 saniye tanınır.

 

Return to top of page

Çerezler (cookie), web sitemizi ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için Gizlilik Politikamız

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close