Skip links

Sıkça Sorulan Sorular

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi (İKBU) 2008 yılında Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından kurulmuştur. 2017 Temmuz ayında Altınbaş Üniversitesi olarak eğitim-öğretim hayatına devam etmektedir.

İlk öğrencilerimizi 2011-2012 akademik yılında alarak eğitim –öğretim hayatına başlamıştır.

Mahmutbey , Gayrettepe ve Bakırköy olmak üzere toplam 3 yerleşkemiz vardır.

Mücevherat Sektöründe: Atınbaş ,ASOS, PERA ,AlStone ,Onsa Rafineri,Onsa İstanbul Finans Sektöründe: Creditwest Bank Kıbrıs,Crediwest Bank Ukrayna , Creditwest Faktoring,Creditwest Insurance,Creditwest Finance,Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası AŞ.

Enerji Sektöründe: Alpet Türkiye, Alpet Kıbrıs ,Atak Madeni Yağlar ,Akdeniz Akaryakıt.

Lojistik Sektöründe: Transal Denizcilik

Erasmus Değişim Programı

Farabi     Değişim Programı

Çift Diplomalı Türk –Alman Hukuk Lisans Programı

University of Colorado Denver –Eczacılık Fakültesi “Hasta Odaklı “ Eğitim Programı

Georgia State University –Yurt Dışında Master imkanı olmak üzere dünyanın bir çok ülkesinden sygın üniversiteler işbirliği anlaşmalarımız mevcuttur.

Üniversitemiz Altınbaş Holding bünyesinde bulunan ALPET ,Altınhas Holding ,PALME Makina ,BAMOS ,ATEX ,KAYGISIZ GROUP ,GLOBAL Menkul , AZAKSU Mimarlık EntegreSatek,ONSA ,Creditwest Faktöring

ÖSYM tarafından düzenlenen Yeni Sınav Sistemi (YKS) ile TYT, EA, SAY, SÖZ, DİL ilgili puan türünden; ilgili fakülte ve meslek yüksekokullarını tercih edebilirsiniz.

Üniversitemizde Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim bölümü özel yetenek sınavı ile öğrenci almaktadır.

Üniversitemizde çift anadal ve yandal programları uygulanmaktadır.

Yandal programı: Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (yandal sertifikası) alabilmelerini sağlayan programdır.

Çift anadal programı: Öğrencilerin aynı yükseköğretim kurumunun iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlamaktadır.

Önlisans : Üniversitelerin 2 yıllık bölümlerini bitiren kişilerin elde ettikleri derecedir. Diğer adıyla meslek yüksek okulları 2 yıllık bir eğitim olup burayı bitirenler dgs sınavıyla mezun oldukları bölüm veya o bölüme yakın şartları taşıyan bir bölümde lisans eğitimine devam edebilirler

Lisans : Dört yıl süren üniversite veya yüksekokul öğrenimi ve bu öğrenim sonunda elde edilen ve diploma ile belgelendirilen akademik derecedir.

Bölümlerin eğitim ücretleri aynı değildir.

Yandal ve çift anadal ücretsizdir. Anadalınızın ücretini ödersiniz.

Ders kitapları eğitim ücreti içerisine dahil değildir.

Eğitin Ücreti için çek ya da senet kabul edilmemektedir.

Eğitim Ücreti yatırılmadan ders kaydı yapılmamaktadır.

Yıllık Tefe-Tüfe oranına göre artış göstermektedir.

Burslu ve Ücretli öğrencilerin bir arada eğitim görmeleri herhangi bir sorun yoktur.

Giriş bursları ve indirimleri karşılıksızdır. Bu bursları alan öğrencilerden İngilizce Hazırlık Programını iki yılda başaramayanların bursları kesilir. Burslar, her program için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilmiş olan azami öğrenim süresi boyunca devam eder.

Öğrencilerimiz Onur (Başarı )Bursumuzdan yararlanabilir:

İngilizce Hazırlık Programından sonraki her akademik yıl sonunda, o yıl için kayıtlı oldukları Fakülte veya Bölüm programında belirtilen normal ders yükünü almış olup, aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış ve genel not ortalamaları 3.50 ve üstünde olmak koşuluyla, fakülte veya bölümlerinin birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarında dereceye giren öğrencilere izleyen eğitim-öğretim yılı boyunca Onur Bursu verilir.

Onur bursunun dağılımı aşağıdaki tabloya göre yapılır.

 

 Derece                   Burs Oranı
Sınıf BirincisiÖdemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin  %100’ünü ödemez.
Sınıf İkincisiÖdemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin %50’sini ödemez.
Sınıf ÜçüncüsüÖdemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin %25’ini ödemez.

Ücretli ya da burslu okumama rağmen aynı zamanda devletten de burs alınabilir. KYK başvurusunda bulunulabilir.

Altınbaş Üniversitesi Burs Yönergesinin 9. maddesi kapsamında; Altınbaş Üniversitesi önlisans ve/veya lisans programlarında aynı anda kayıtlı kardeş öğrencilerimiz kardeş indiriminden faydalanabilir.

Kardeş indirimi sadece eğitim ücreti için geçerlidir ve her yeni akademik yılda yenilenmesi gerekir.

Kardeş indirimi başvurusunun her akademik yılın başında ders ekleme-bırakma süresi sonuna kadar yapılması gerekmektedir.

Başvuru sahiplerinin kardeş olduklarını belgeleyen evraklar (vukuatlı nüfus kayıt örneği, nufüs cüzdan fotokopisi) ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına başvuru yapmaları zorunludur.

Kayıt döneminde indirimsiz ödeme yapılmış ise başvurunun uygun bulunmasından sonra indirim oranında iade yapılır.

Eğitim dili İngilizce-Almanca olan tüm bölümlerimizde Hazırlık programı vardır.

Yeterlik sınavı B2 (Upper-Intermediate) düzeyinde bir sınavdır. Web sitemizde soru tiplerinin görülebildiği bir örnek bulunmaktadır:

http://www.altinbas.edu.tr/tr/akademik-birimler/yabanci-diller-yuksekokulu/temel-ingilizce-bolumu/proficiency-test/

Yeterlik sınavlarında okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerileri ölçülür. Yeterlik sınavında %60 başarı gösteren öğrenciler bölümlerine geçerler.

İngilizce Hazırlık Programının eğitim süresi 1 Yıldır, Hazırlık programında en fazla 2 sene eğitim görülebilir. 2 senenin sonunda bölümlerine geçemeyen öğrenciler, artık derslere devam edemezler. Üniversitemiz tarafından kabul edilen uluslararası sınavlardan aldıkları puanı üniversitemize sunduklarında bölümlerine geçebilirler. Üniversitemizin yaptığı yeterlik sınavlarına dışarıdan katılabilir, başarılı oldukları takdirde bölümlerine devam edebilirler.

Okul dışında da çalışmalarına devam ettikleri ve programın gerektirdiği çalışmaları eksiksiz yerine getirdikleri takdirde öğrencilerimiz 1 sene sonunda yeterli seviyeye gelebilirler.

Öğrencilerimiz hazırlık programına başlamadan önce bir seviye belirleme sınavına tabi tutulurlar. Programımızda A1, A2, B1 ve B2 olmak üzere dört seviye bulunmaktadır. Sınav sonuçlarına göre, kendilerine uygun seviyeye yerleştirilen öğrencilerimiz B2 seviyesini tamamladıktan sonra yeterlik sınavına girerler. Başarılı oldukları takdirde bölümlerine geçerler.

İngilizce Seviye Tespit Sınavına girilmemesi durumunda yeterlilik hakkı kaybedilmiş olur ve öğrenci hangi seviyede kalmış ise o seviyeden eğitimine devam eder.

Hazırlık Programında derslerimiz Yabancı-Türk Öğretim görevlilerimiz tarafından verilmektedir.

KAYIT DONDURMA İŞLEMİ

Lisans, ön lisans ve yıllık ücrete tabi lisansüstü programları öğrencileri için Kayıt dondurma işlemi yapılabilmesi için öncelikle kayıt yenileme yapılması ve yıllık öğrenim ücretinin tamamının ödenmesi veya banka garantörlüğünde taksitlendirilmesi zorunludur. Kayıt dondurmak isteyen öğrenciler ilgili yıla ait öğrenim ücretlerinin tümünü ödemeleri gerekmektedir. Öğrencilerin kayıt dondurma sürelerinin % 50’si tutarındaki eğitim öğretim ücretleri, öğrencinin takip eden akademik yıl ücretinden mahsup edilir. 1 yıl kayıt donduran öğrencinin Yıllık öğrenim ücretinin yarısı, 1 dönem kayıt donduran öğrencinin yıllık öğrenim ücretinin % 25’i takip eden yıl öğrenim ücretlerinden mahsup edilir. Öğrencinin takip eden yıl kayıt iptali yapması durumunda kayıt dondurma işleminden kaynaklanan alacağı öğrenciye geri ödenir.

Örnek 1;  1 yıl (2 yarıyıl) kayıt dondurmak isteyen öğrenci, tüm öğrenim ücretini ödemelidir ve bu ücretin sadece %50’lik kısmı kesinti yapılır, kalan %50’lik kısmı ise bir sonraki akademik yıl ücretinden mahsup edilir. (İade edilmez veya Taksitleri silinmez)

Örnek 2;  1 dönem (1 yarıyıl) kayıt dondurmak isteyen öğrenci, tüm öğrenim ücretini ödemelidir ve bu ücretin sadece %25’lik kısmı alacak kaydedilir. Bu alacak kaydedilen %25’lik kısım bir sonraki akademik yıl ücretinden mahsup edilir. (İade edilmez veya Taksitleri silinmez)

Hazırlık programındaki öğrencilerin derslere %80 devam zorunluluğu vardır. Devamsızlık limitini aşan öğrenciler final sınavına ya da yeterlik sınavına giremezler.

Hazırlık Programını bir dönemde bitiren öğrenciler ilgili fakültelere bu talepleri yazılı olarak ileterek ikinci dönem bölüme geçiş yapabilirler.

Yabancı Diller Yüksekokulundan gelen farklı üniversitelerde öğrenim görmüş öğrencilerin Hazırlık programından muafiyeti ile ilgili olarak Hazırlık okuyup, yabancı dil Hazırlık sınıfını başarı ile tamamladığını belgeleyen öğrenciler  (programın son 3 yıl içerisinde tamamlanmış olması kaydıyla) hazırlık programından muaf olurlar.

Öğrencinin, yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı ve kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının (GNO) 4.00 üzerinden en az 2,29 olması şarttır. Hukuk Fakültesine yapılacak başvurularda ise genel not ortalamasının (GNO) 4.00 üzerinden en az 2,75 olması şarttır.

Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

Başka bir üniversiteden Altınbaş Üniversitesi’ne yatay geçiş yapılabilmektedir.

Öğrencinin ders içerikleri ve transkripti değerlendirilerek ortak alınan dersler içerikleri ile örtüşmesi durumunda saydırılabilir.

Öğrencinin ders içerikleri ve transkripti değerlendirilerek kazanmış olduğu ilgili Fakülte/Bölüm tarafından belirlenir.

Öğrencilerin öğrenim programlarının düzenlenmesinde yardımcı olmak ve diğer sorunları ile ilgilenmek üzere öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri arasından ilgili mevzuat hükümlerine göre danışmanlar görevlendirilmektedir. Her öğrenciye 2. sınıftan itibaren kayıtlı bulunduğu bölümün önerisi üzerine ilgili fakülte yönetim kurulu tarafından bir danışman görevlendirilir. Öğrencilerimiz her yarıyıl başında, aldıkları dersleri akademik danışmanlarına onaylatırlar.

Öğrencilerin, tamamladıkları yarıyılda almış oldukları derslere ait başarı notları kullanılarak hesap edilen ortalamadır. Dönem not ortalaması yerine yarıyıl not ortalaması da denilmektedir.

Öğrencilerin kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programında almış oldukları tüm derslere ait başarı notları ve derslerin kredi sayısı kullanılarak hesap edilen not ortalamasıdır.

Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Öğrencilerin devam durumlarına ilişkin hususlar, ilgili fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul kurulu veya ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir ve izlenir.

Dönem sonu notlarını sis.altinbas.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak öğrenebilirsiniz.

Yaz Okulunun başlangıç tarihi, ilkbahar dönemi sonundaki yarıyıl sonu sınavlarının tamamlanmasından en az iki hafta sonra olacak şekilde Senato tarafından belirlenir. Yaz Okulunda öğretim süresi 7 haftadır. Bu süre Yaz Okulu final sınavlarını kapsamaz. Yaz Okulunda açılan her ders için, normal dönemde yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır.

Yaz Okulunda bir öğrenci toplam en fazla 3 ders ve 17 kredi ders alınabilir.

Yaz Okulunda ders alacak öğrenci Yaz Okulu kayıt işlemlerini Yaz Okulu dersleri başlamadan önce Senato tarafından belirlenecek tarihler içinde tamamlar.

Yaz Okulunda ders alan öğrencilerin başarı durumları devam, ara sınavlar, ödev, proje, atölye, laboratuvar gibi çeşitli çalışmalar ve final sınavı sonuçları dikkate alınarak dersi veren öğretim elemanı tarafından Altınbaş Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 14. maddesinde belirtilen notlardan biri takdir olunarak belirlenir. (W) notu uygulanmaz. (2) Her ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavına veya final sınavına Bölüm Başkanlığınca haklı ve geçerli görülen bir nedenle katılamayan öğrencilere mazeret sınavı verilebilir.

Yaz Okulu sonu itibariyle Altınbaş Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 20. maddesi kapsamına giren öğrenciler, son dönem ve/veya Yaz Okulunda aldıkları ve başarısız oldukları not ortalamalarına katılan en çok iki, katılmayan en çok bir dersten ilgili madde kapsamında ek süre kullanabilirler. Altınbaş Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 21. ve 23. maddesi kapsamına giren öğrenciler Yaz Okuluna katılarak gereken dersleri yeterli genel not ortalaması ile tamamladıkları takdirde Yaz Okulu süresi sonunda mezun olabilirler.

Altınbaş Üniversitesi öğrencisi olduğunuzda hocalarımıza erişim kolay sağlanmaktadır.

Altınbaş Üniversitesi samimi bir üniversitedir ; beklentilerine cevap verebilecek imkanlara sahiptir.

Altınbaş Üniversitesi eğlenceli bir üniversitedir; açık fikirli- genç ruhlu- seninle karşılıklı konuşabilir.

Altınbaş Üniversitesi seni dinler, «işe yarar» sonuçlar elde etmene yardımcı olur.

Sizlere eğitimleriniz süresince huzurlu, güvenli, rahat, eğlenceli, sıcak ve sağlıklı bir ortam sunulmaktadır. Sizlere yurt yaşamlarınızı kolaylaştırmak ve rahatınız sağlamak amacıyla odalarınızda karyola, elbise dolabı, çalışma masası gibi temel mobilyalar ile birlikte mini buzdolabı telefon cihazı ve hattı, merkezi sistem TV yayını, internet ağ erişimi standart olarak bulunmaktadır.

Konukevi olarak sizlere mutfak, çamaşırhane, ütü, çalışma odaları, oyun ve ziyaretçi odaları sizlerin ortak kullanımınıza sunulmaktadır. Konukevi’nde sizler için kafeterya bulunmaktadır.

Merkezi sistem ile ısınan 24 saat kesintisiz sıcak su olup; ortak alanlardaki tuvalet sayıları, sizlerin ihtiyaçları için fazlası ile cevap verecek şekilde planlanmıştır.

Temizlik ve sağlığa uygunluk, yurtlarımızın titizlikle korunan özelliklerinin başında gelmektedir.

Dönemsel oda girişleri ve çıkışları Konukevi Müdürlüğünce yapılan duyurularda ilan edilmektedir.

Konaklama süresi Güz ve Bahar dönemi olmak üzere 1 yıllıktır. Öğrenciler akademik veya sağlık sorunları gibi özel sebepler dışında öğrenciler oda çıkışı yapsalar bile ücret iadesi yapılmaz.

Konukevi 7/24 güvenlik görevlileri bulunmakta ve kapalı devre kamera sistemi ile görüntülenmektedir.

Depozito ücreti, öğrencinin Konukevi’nde yapabileceği zararlara karşılık tutulur. Konukevi ile ilişiği kesilmedikçe geri ödenmez. Depozito ücretinin geri ödenebilmesi için, öğrencinin Konukevi borcunun bulunmaması, teslim aldığı oda eşyalarını eksiksiz ve sağlam olarak geri teslim etmesi gerekir.

Başvuru formunda oda arkadaşınızı tercih edebilirsiniz. İmkanlar dahilinde gerçekleştirilmeye çalışılır.

Konukevi Yönetimine oda değişikliği talebini dilekçe ile bildiren öğrencilerin talepleri değerlendirmeye alınır. Durum uygun bulunursa, imkanlar dahilinde, dönemde bir defaya mahsus olmak üzere değişiklik yapılır.

Konukevi odalarına misafir alınmamaktadır.

Odalarda, başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde müzik dinleyebilirsiniz.

Konukevi içerisinde evcil dahi olsa hayvan beslenmesine ve bulundurulmasına kesinlikle izin verilmemektedir.

Konukevi Resepsiyona başvurarak yeni kart alabilirler. Yeni kart için depozitolarından 30  TL kesilir. Eski oda anahtarınız işlem yaptığınız andan itibaren geçersiz hale gelir. Kaybettiğiniz anahtarınızı 10 gün içinde bulup imza karşılığında Konukevi Müdürlüğüne teslim ettiğiniz takdirde depozitonuzdan herhangi bir kesinti yapılmaz.

Odayla ilgili arıza talebinizi Resepsiyona iletebilirsiniz. Mesai saati içerisinde teknisyen yönlendirilmesi yapılır.

Çıkış saatinizi Konukevi Görevlisine bildirip, hasar tespit çalışması yapıldıktan sonra çıkış formu doldurulup oda anahtarınız teslim edilir.

Konukevi olarak sizler için anlaştığımız yemek firma/ları ile yemek hizmeti verilmekte, 3 (Üç) öğün (Sabah, Öğle, Akşam) yemek verilip bunların ücreti sizler tarafından karşılanmaktadır.

Misafirlerimizin aperatif yemekler hazırlamaları için mikrodalga fırın, ocak, tost makinesi gibi ekipmanların yer aldığı mutfağımız bulunmaktadır.

Konukevi olarak sizlere Fitness salonu hizmeti sunulmaktadır.

Konukevinde siz öğrencilerimizin kendi özel çamaşırlarını yıkayabilecekleri çamaşırhane (çamaşır makineleri, kurutma makineleri) ve ütü bulunmaktadır. Kendi deterjanınızla ücretsiz olarak çamaşırlarınızı yıkayabilir, kurutabilir ve ütüleyebilirsiniz.

Odalarımızın temizliği haftada bir olmak üzere profesyonel temizlik personelimiz tarafından yapılmaktadır.

Odalarınızın temizliğe uygun bulunmadığı durumlarda oda temizliğiniz yapılmayacaktır.

Konukevi ücretleri, tahsis edilen odada kalış, temizlik hizmetleri, ısınma, aydınlatma, sıcak su, ortak alanların kullanımı (çamaşırhane, mutfak, dinlenme odalarındaki TV vs.) ve sınırsız internet hizmetlerini kapsamaktadır. Yol, yemek vs. içermez.

Siparişlerinizi güvenlikten almak kaydıyla dışarıdan sipariş verebilirsiniz.

İhtiyaç duymanız halinde Konukevi binasında bulunan revir ve sağlık hizmetlerinden belirlenmiş çalışma saatleri içerisinde yararlanabilirsiniz.

Konukevinde refakatçi kalması kurallarımıza uygun değildir. Hastalanan öğrencinin, bir sağlık kuruluşuna veya evine gitmesi önerilmektedir.

Yurtlarımıza gelirken beraberinizde pijama, bornoz, havlu, elbise askısı, oda terliği, banyo terliği, yatak tekstil ürünleri gibi kişisel eşyalarınızla birlikte, mutfağımızda yemek yapıp yemenize yeterli olacak miktarda mutfak malzemesi getirmeniz önerilmektedir.

Konukevi Yönetimi, Konukevi bölgesinde alkollü içecek, yabancı madde ve tütün maddelerinin bulundurulmasına ve/veya tüketilmesine izin vermemektedir. 5727 sayılı kanun gereğince, Konukevi içerisinde (öğrenci odaları ve diğer tüm alanlarda) sigara ve diğer tütün mamullerinin kullanımına izin verilmemektedir.

Altınbaş Üniversitesinin eğitim yaklaşımı öğrencinin kendisini geliştirmesini öne çıkaran öğrenci merkezli eğitim yaklaşımıdır. Bu yaklaşımın özellikleri şunlardır:

Proje temelli uygulamalı dersler

 • İş ve çalışma yaşamıyla iç içe eğitim
 • Sosyal sorumluluk proje dersleri
 • Esnek program yapısı
 • Çok sayıda seçimli ders
 • Çift anadal programları
 • Yandal programları
 • Yenilikçi, yaratıcı ve araştırmaya yönelik eğitim
 • Etkileşimli öğrenme
 • Mezun olur olmaz elinden iş gelen mezunlar
 • Girişimcilik dersi
 • İletişim becerilerini geliştirmeye yönelik dersler ve uygulamalar
 • Takım çalışmasına yönelik dersler ve uygulamalar
 • İngilizce eğitim
 • Değişim programları yoluyla yurt dışında eğitim
 • Teknoloji desteği

Altınbaş Üniversitesinde öğrencilerin girişimcilik dersini almaları özendirilmektedir.

Girişimcilik dersi kazanç getirmeye yönelik yenilikçi bir fikrin nasıl uygulamaya konacağı  konusunda bir derstir. Girişimciliğin temeli yenilikçi bir fikrin ortaya konmasıdır.

Altınbaş Üniversitesinde öğrencilerin bir sosyal sorumluluk projesi yürütmeleri zorunludur. Sosyal sorumluluk projesi toplumsal gelişmeye yönelik bir projedir. Örneğin toplumun bir kesiminin doğayı koruma bilincini artırmak için bir çalışma yapılması bir sosyal sorumluluk projesi olabilir.

Return to top of page

Çerezler (cookie), web sitemizi ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için Gizlilik Politikamız

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close