Skip links

Akademik Kadro

Öğr. Gör. Derya GEMİCİ DEVECİ
Öğr. Gör. Nihal BAĞLIOĞLU
Öğr. Gör. Selda GÜLER

Altınbaş Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Optisyenlik Programı; göz hekimleri tarafından refraksiyon (kırma) kusuru tespit edilen hastaların, görme bozukluklarının giderilmesi veya hafifletilmesi için göz hekimleri tarafından hazırlanmış reçete verilerine uygun, optik gereçleri seçebilen, belirtilen ölçüler doğrultusunda hazırlayabilen ve hastaya adaptasyonunu düzeyde eğitim gören, sağlık teknikerleri yetiştirmeyi amaçlayan iki yıllık bir önlisans programıdır. Öğrencilerimiz teorik eğitimin yanı sıra modern makine ve cihazlarla donatılmış optisyenlik laboratuvarımızda, araç ve malzemeleri kullanarak mesleki anlamda bilgi, beceri ve donanıma sahip olmaktadır. Öğrencilerimiz staj süresi sonunda okulumuzda edindikleri bilgilerini meslek hayatı içerisinde uygulama fırsatı bulabilmekte ve sektörü yakından tanıyabilmektedirler.

Öğr. Gör. Derya Gemici DEVECİ
Optisyenlik Program Başkanı

Kazanılan Derece

Program mezunları “Optisyen” unvanını alırlar.

Kayıt Kabul Koşulları

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) ‘nın 1. oturumu (TYT) sayısal puanına göre alım yapılmaktadır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adayların seçme sınavında aldıkları puanlarına ve Lise puanlarının katkılarına göre öğrencileri seçtikleri bölümlere yerleştirir.

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmaları ve zorunlu yaz stajlarını tamamlamaları gerekmektedir.

İstihdam alanları

Programı bitiren öğrencilere Optisyenlik ön lisans diploması ve “Optisyen” ünvanı verilir. Optisyenlik programı mezunları, özel sektörde optisyenlik kurumlarında sorumlu müdür olarak çalışabileceği gibi bireysel çalışma imkânından faydalanarak kendi iş yerlerini açabilirler.

Üst dereceye Geçiş

Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı olanlar ÖSYS kılavuzunda belirtilen programlara kontenjan dâhilinde dikey geçiş yaparak “Fizik, Fizik Mühendisliği, Optik ve Akustik Mühendisliği” lisans programlarına geçiş yapabilirler.

Return to top of page