Skip links

Akademik Kadro

Öğr. Gör. Aycan BAŞ
Öğr. Gör. Gülçin BÜYÜKDÖĞERLİ
Öğr. Gör. Özlem DEMİR
Öğr. Gör. Sait SÖYLER
Öğr. Gör. Yağmur KÖYEL

Program Başkanının Mesajı

Yeni gelişen bir sağlık alanı olan Odyometri programından mezun olanlar “Odyometrist” adı altında Sağlık Teknikeri unvanı almaktadırlar. Bu alanda yetişmiş elemanların sayısının artmasıyla, özellikle Kulak-Burun-Boğaz servislerinde odyometristlerin çalıştırılmasının yaygınlaşması beklenmektedir. Odyometrist, Kulak-Burun-Boğaz hekiminin hastayı muayenesinden sonra kulak hastalıklarının tanı ve tedavi şeklinin belirlenmesinde yardımcı bir laboratuvar hizmeti olan odyometrik testleri hekimin isteği doğrultusunda gerçekleştirebilir, işitme ölçümü yaparak test sonuçlarını hekime sunabilir, ağır işiten hastalara işitme cihazı uygulayabilir.

Odyometri Programı olarak hedefimiz, öğrencilerimizi mesleğin gerektirdiği yetkinliğe sahip, işitme kaybı ve denge bozukluğu hastalarının tanısı konusunda bilimsel yöntemleri bilen, işitme testlerini uygulayabilen, tercih edilen birer sağlık teknikeri olarak yetiştirmektir.

Programımız, İstanbul’un önemli ilçelerinden biri olan ve işitme merkezlerinin yoğun bulunduğu Bakırköy’de eğitim ve öğretimini sürdürmektedir. İki adet eğitim laboratuvarı mevcut olup objektif ve subjektif işitme testleri, denge testleri ile işitme cihazı seçim, ayar ve kalıp uygulamaları yapılmaktadır. Klinik Odyometri dersleri kapsamında Kamu Hastanelerinde klinik uygulama imkânı vardır. İşitme Cihazı Satış ve Uygulama Merkezleri ile Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) ile sektörel iş birliklerimiz kapsamında yaz stajı ve gözlemci staj imkânlarımız da mevcuttur.

Çağdaş sağlık teknikeri anlayışına uygun, mesleğini en iyi şekilde yapabilecek bilgi ve beceriye ulaşmayı isteyen, kişisel ve toplumsal gelişime katkı sağlayabilecek, sosyal ve kültürel bilgiye sahip olmayı amaç edinmiş odyometrist adaylarını aramızda görmek istiyoruz.

Öğretim Görevlisi Aycan BAŞ
Odyometri Program Başkanı

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Odyometri Ön Lisans Derecesi almaya hak kazanırlar.

Kabul Koşulları

Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü merkezi olarak yapılan YKS sınavının 1.oturumu (TYT) sınav sonuçlarına göre yapılır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adayların seçme sınavında aldıkları puanlarına ve Lise puanlarının katkılarına göre öğrencileri seçtikleri bölümlere yerleştirir.

Mezuniyet Koşulları

Zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan Odyometri müfredatındaki derslerden 120 AKTS’yi başarı ile tamamlayanlar mezun olmaya hak kazanır.

İstihdam Olanakları

Kamu, özel hastane ya da tıp merkezlerinin odyometri/odyoloji klinikleri, işitme cihazı satış ve uygulama merkezleri ile ortak sağlık güvenlik birimleri (OSGB)’nde çalışabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Odyometri ön lisans programını bitirdikten sonra “Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ” sonucuna göre; Fizik, Fizik Mühendisliği, Optik ve Akustik Mühendisliği, Odyoloji ve İşitme Engelliler Öğretmenliği bölümlerine geçiş yaparak lisans eğitimlerini tamamlayabilirler.

Return to top of page

Çerezler (cookie), web sitemizi ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için Gizlilik Politikamız

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close