Skip links

İlk ve Acil Yardım

Akademik Kadro

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet GÖRGÜLÜ
Öğr. Gör. Ahsen Gülizar KAYA
Öğr. Gör. Merve HARMAN
Öğr. Gör. Özlem KARAGÖL
Öğr. Gör. Reyhan ÖZÇELİK
Öğr. Gör. Zeliha DOĞAN

Program Başkanının Mesajı

İlk ve Acil Yardım Programımızın amacı, hastalık ya da kaza sonrası olay yerinde uygulanacak tedavi ve bakım hizmetlerini vererek yaşam kurtarıcı ve sakat kalmayı önleyici tıbbi müdahale olanaklarını sağlayabilecek ve hasta veya yaralıyı donanımlı ambulansla hastaneye taşıyabilecek sağlık elemanları yetiştirmektir.

Öğrencilerimizi küreselleşen dünyada, 21. yüzyılın değişen ve ağırlaşan rekabetçi iş ve yaşam koşullarına hazırlamaya çalışıyoruz. Altınbaş Üniversitesi’nde öğrencilerimizin kazanacağı nitelikler ve değer yaratan bilgileri bu yarışta en büyük destekçileri olacaktır. Günümüzde istihdam açığının baskısı altında, öğrencilerimizin en büyük avantajı ise profesyonel bir uzmanlığa yani mesleğe sahip olması olacaktır.

“Paramedik” unvanı alan mezunlarımız çabuk ve doğru karar verebilen, yakınlarından bilgi alıp hastanın durumunu ve çevresini inceleyerek sorunu belirleyebilen, gerektiğinde ilk yardım tekniklerini uygulayabilen hastayı ambulans yardımıyla bir sağlık kuruluşuna teslim ederken ilgilileri bilgilendiren gerektiğinde ambulans kullanabilen sağlık elemanları yetiştirmektir. Programımız yardımıyla öğrencilerimiz, yalnızca iki yıl değil, dilerlerse sürdürebilecekleri iki yıl ötesi eğitimleri için de gerekli donanıma sahip olacaktır.

Programımız öğrencileri teorik ve uygulamalı eğitiminin yanı sıra iletişim eğitimi ile de teknik ve bilişsel anlamda tam donanımlı olarak mezun olacak ve iş yaşamına girebilecektir. Asıl amacımız çağdaş bilgi donanımına sahip, kendini ve çevresini geliştirip korumaya hazır, sorgulayan, ilkeli ve girişimci gençler yetiştirmektir. Sağlıklı ve verimli bir akademik yıl dileriz.

Öğr. Gör. Özlem KARAGÖL
İlk ve Acil Yardım Program Başkanı

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar “İlk ve Acil Yardım alanında Önlisans Diploması” derecesi alırlar ve “İlk ve Acil Yardım Teknikeri” unvanını alırlar.

Kayıt Ve Kabul Koşulları

İlk ve Acil Yardım Programına alınacak öğrencilerin, Üniversitelerin Tıp Fakültelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları; program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için öğrenciler 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek zorundadırlar.

İstihdam Olanakları

Programdan mezun olan öğrenciler “İlk ve Acil Yardım Teknikeri” unvanını almaktadırlar. Mezunlar; acil sağlık hizmetlerinde, acil yardım ve hasta nakil ambulanslarında sağlık personeli, komuta kontrol merkezlerinde çağrı karşılama personeli olarak ve hastane acil servislerinde sağlık personeli olarak çalışırlar. Bu personel gerektiğinde (güvenli sürüş eğitimi sonrası) ambulans sürücüsü olarak görev yaparlar. Ambulans ve acil yardım teknikerleri, üniversite ve devlet hastanelerinin, özel sağlık kuruluşlarının; acil servisleri ve işyeri acil yardım ünitelerinde çalışırlar. T.C Sağlık Bakanlığı bünyesinde 112 acil yardım istasyonları, 112 komuta kontrol merkezleri, hastane acil servislerinde görev alabilmektedirler. Ayrıca özel sağlık sektörü içerisindeki ilk ve acil yardım hizmetine ihtiyaç duyulan alanlarda (Belediyeler bünyesinde itfaiyelerin arama kurtarma birimleri, özel ambulanslar, özel hastaneler, özel şirketler, spor karşılaşmaları, havaalanları, (cankurtaranlık eğitimi almaları halinde plajlar ve havuzlar) çalışabilmektedirler.

Üst Dereceye Geçiş

İlk ve Acil Yardım Programından mezun olan öğrenciler “Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” bölümlerine Dikey Geçiş Sınavı ile geçebilmektedirler.

Return to top of page

Çerezler (cookie), web sitemizi ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için Gizlilik Politikamız

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close