Skip links

Akademik Kadro

Dr. Öğretim Üyesi Aslı ÖZMADEN HANTAL
Öğr. Gör. Damla YÜCESOY
Öğr. Gör. Doruk TURHAN
Öğr. Gör. Gül EVDALI

Sevgili Öğrenciler,
Fizyoterapi programında verilen eğitimle toplumların sağlık sorunlarına yaratıcı çözümler üretebilen, özgüven sahibi, evrensel değerlere duyarlı, etik ilkelere bağlı, sorumluluk duygusu gelişmiş, katılımcı, paylaşımcı, özgün ve estetik değerlere sahibi Fizyoterapi teknikerleri yetiştirmek hedeflenmektedir.

Öğr. Gör. Doruk TURHAN
Fiztoterapi Program Başkanı

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Fizyoterapi Ön Lisans Derecesi ve Pearson Assured sertifikası almaya hak kazanırlar.

Kayıt ve Kabul Koşulları

Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü merkezi olarak yapılan YKS sınavının 1.oturumu (TYT) sınav sonuçlarına göre yapılır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adayların seçme sınavında aldıkları puanlarına ve Lise puanlarının katkılarına göre öğrencileri seçtikleri bölümlere yerleştirir.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir. Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir. Genel not ortalaması 3.00’den 3.49’a kadar olan öğrenciler onur, 3.50 veya daha yukarı olan öğrenciler yüksek onur listesine geçerek mezun olurlar. Onur ve yüksek onur listesine geçen öğrencilerin durumu diplomalarında belirtilir. Öğrencilerin programda tanımlanan stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

İstihdam Olanakları

Bu programdan mezun olanlar sağlık alanında kamu ve özel sektörde çalışırlar. Kamu hastaneleri, özel hastaneler, Tıp merkezlerinde çalışma olanakları mevcuttur. Fizyoterapi Teknikerleri devlet hastanelerinde, özel hastanelerde, Sağlık Bakanlığı, belediye ve üniversite araştırma hastanelerinde, özel kliniklerde, spor kulüplerinde, engelli merkezlerinde, kaplıca/termal tesislerinde, endüstri sanayi tesislerinde, halk sağlığı ünitelerinde, evde bakım merkezlerinde, sağlıklı ve engellilerin spor ve rekreasyonel aktivitelerinin uygulanmasında, okullarda, rehabilitasyon merkezlerinde, huzurevi ve bakım evlerinde, belediyelerde ve engelli okullarında çalışabilirler. Mezunlar bu alanda çalışabilmek üzere gerekli teorik ve pratik bilgiler ile donatılmış olarak yetiştirilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Fizyoterapi ön lisans programını bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Return to top of page

Çerezler (cookie), web sitemizi ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için Gizlilik Politikamız

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close