Skip links

Ameliyathane Hizmetleri

Akademik Kadro

Öğr. Gör. Özlem YOLDAŞ
Öğr. Gör. İpek ADA
Öğr. Gör. Fatih CANDEMİR

Program Başkanının Mesajı

Sevgili Öğrenciler,

Ameliyat teknolojisi ve tekniği alanındaki gelişmeler, cerrahi alanda ara elemana olan ihtiyacın artmasına neden olmuştur. Böylece ameliyatların kalitesinin arttırılması ve daha kalifiye yardımcı cerrahi elemanlar yetiştirilmesi gereksinimi belirmiştir. Ameliyathane Hizmetleri Programı; ameliyathanede bulunan tüm alet ve cihazları kullanabilen, ameliyathaneyi operasyona hazırlayan ve ameliyata giren ekipte yer alan yardımcı sağlık personelidir.

Biz bu program neticesinde sizleri güncel bilgilerle donatılmış, çalıştığı ameliyathanenin standartlarını yükseltecek, kendine güvenen ve başarılı sağlık teknikerleri olarak yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Bu amaçla eğitiminiz boyunca ve sonrasında her zaman yanınızda olacağımızı bilmenizi ister, hepinize başarılar dilerim.

Öğr. Gör. Özlem YOLDAŞ
Ameliyathane Hizmetleri Program Başkanı

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Ameliyathane Hizmetleri Programı Ön lisans derecesi alarak Ameliyathane Teknikeri unvanı almaya hak kazanmaktadır.

Kayıt ve Kabul Koşulları

Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü merkezi olarak yapılan YKS sınavının 1.oturumu (TYT) sınav sonuçlarına göre yapılır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adayların seçme sınavında aldıkları puanlarına ve Lise puanlarının katkılarına göre öğrencileri seçtikleri bölümlere yerleştirir.

Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin Ameliyathane Hizmetleri Ön lisans Programı’ndan mezun olabilmesi için aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir:
• Ders planındaki 120 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak,
• 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak,
• 30 iş günü boyunca yaz stajını tamamlamak.

İstihdam Olanakları

Ameliyathane Hizmetleri Ön lisans Programını tamamlayan öğrenciler mezun olduklarında Sağlık Bakanlığında, üniversite hastaneleri ile özel sağlık kuruluşlarının ameliyathanelerinde ayrıca merkezi sterilizasyon ünitelerinde, endoskopi salonlarında, doğumhanelerde ve diş ile ilgili tedaviler ve cerrahi işlemlerin gerçekleştirildiği birimlerde, cerrahi branş uzmanlarına destek vererek görev yapabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Altınbaş Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri Programı mezunları, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik ve Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerine geçiş yapabilmektedir.

Return to top of page

Çerezler (cookie), web sitemizi ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için Gizlilik Politikamız

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close