Skip links

Yazılım Mühendisliği

Akademik Kadro

Prof. Dr. Osman Nuri UÇAN
Dr. Öğr. Üyesi Oğuz ATA
Dr. Öğr. Üyesi Mert ÖZKAYA
Öğr. Gör. Özge Deniz DAYIOĞLU

21. yüzyılda hızla gelişmekte olan teknoloji ile birlikte akıllı sistemler ve uygulamalar yaşamımızın her alanına girmiştir. Dolayısıyla bu tür sistemlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve sürdürülmesine duyulan ihtiyaç artmıştır. Buna bağlı olarak bilişim, telekomünikasyon, otomotiv, banka ve finans kurumları, hastane zincirleri ve sağlık kompleksleri, beyaz eşya gibi ürün ve hizmet geliştiren birçok sektörde çalışacak uzman mühendislere de duyulan ihtiyaç da gittikçe artmaktadır. Yazılım Mühendisliği gerek sektördeki firmaların ürün ve hizmet geliştirdiği AR-GE bölümlerinde gerekse bu firmaların bel kemiği olan bilgi teknolojileri bölümlerinde en çok ihtiyaç duyulan mühendislik alanlarından biridir.

Altınbaş Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümü’nde analitik ve sorgulayıcı bakış açısına sahip, mantık yürütme ve tasarım yeteneği olan, bildiklerini başkalarına etkin bir şekilde aktarabilen, ekip çalışmasına yatkın, yeni fikirlere açık, dünyadaki yeniliklere merak duyan, araştırmacı, farklı disiplinleri sentezleyebilme yetisi ve kaynakları verimli kullanabilme becerisine sahip, akademik ve teknolojik gelişmelere daima katkı sunacak önde gelen mühendislerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

BÖLÜMÜN AYRICALIKLARI

  • %100 Türkçe eğitim
  • Uzmanlaşma sağlayan ders seçimi
  • Yerli ve yabancı üniversitelerle değişim programları
  • Etkin akademisyen-öğrenci iletişimiyle verimli ve kaliteli eğitim
  • Önemi gittikçe artan bir alanda eğitim görme imkanı
  • Bilgisayar Mühendisliği programı ile beraber yürütülen bir program
Return to top of page