Skip links

Endüstri Mühendisliği

Akademik Kadro

Doç. Dr. Niyazi Onur BAKIR
Doç. Dr. Murat ERMİŞ
Doç. Dr. Yıldız ARIKAN
Dr. Öğr. Üyesi Akıner TÜZÜNER
Dr. Öğr. Üyesi Fikret Korhan TURAN
Dr. Öğr. Üyesi Yasin GÖÇGÜN
Dr. Öğr. Üyesi Kemal Dinçer DİNGEÇ
Dr. Öğr. Üyesi Şerife ÖZKAR
Arş. Gör. Elif HAKTANIR

Üretim, tedarik ve hizmet sistemlerinin tasarlanması ve değişen koşullara yenilikçi çözümler getirilmesiyle ilgilenen Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, açık görüşlü, sorgulayıcı, girişken ve yaratıcı gençler yetiştirmektedir.

Öğrencilerimiz, üniversite ve endüstri iş birlikleri sayesinde kariyerlerini ulusal veya uluslararası platformlarda kurmaktadır. Bölümümüz, yurt içi ve yurt dışı eğitim, araştırma ve çalışma tecrübelerine sahip seçkin bir akademik kadro tarafından kendi deneyimleri ve vizyonları doğrultusunda kurulmuş ve geliştirilmeye devam edilmekte olan ayrıcalıklı bir programdır. Kuruluşundan itibaren Bologna ve ABET akreditasyonlarına uyumlu tasarlanmış olan ve güncellenen bir müfredata sahiptir. Gerek yurt içi, gerekse de yabancı mesleki piyasanın taleplerine duyarlı şekilde belirlenen zorunlu ve seçmeli bölüm dersleri bulunmaktadır. Müfredatın dörtte biri oranındaki seçmeli dersler ve esnek ders-kayıt süreci ile öğrencinin kendi istek ve hedefleri doğrultusunda dersler alabilmesi ve yan dal/çift ana dal yapmanın kolaylaştırılması imkânı sağlamaktadır. Etkileşimin ve katılımın vurgulandığı ders işleme stili, yabancı ülkelerde ders verme ve araştırma tecrübesi olan öğretim üyeleri tarafından İngilizce olarak yapılmakta, aynı esaslar ve ayrıcalıklar kapsamında Türkçe programımız da sürdürülmektedir.

Bölümümüzde yabancı ülkelerde ders verme ve araştırma tecrübesi olan öğretim üyeleri tarafından kaliteli İngilizce eğitim yapılmaktadır.

 

BÖLÜMÜN AYRICALIKLARI

• %100 Türkçe ve %100 İngilizce lisans programları
• Uzmanlaşma sağlayan ders seçimi
• Yurt içi ve yurt dışı eğitim olanağı
• Bologna ve ABET akreditasyonlarıyla uyumlu müfredat
• Piyasanın talepleriyle uyumlu uzmanlaşma sağlayan seçmeli dersler
• Yan dal/Çift ana dal yapmayı kolaylaştırıcı imkânlar
• Güçlü akademik kadro
• Yerli ve yabancı üniversitelerle değişim programları
• Uygulamalı ders olanağı

Return to top of page