Skip links

Çocuk Gelişimi

Akademik Kadro

Öğr. Gör.Ayşen Yenici
Öğr. Gör. Yasemin AKDEMİR
Öğr. Gör. Emine ERASLAN

Öğrencilerinin araştırmacı, bilimsel, etik ve demokratik bir eğitim ortamında; hem ulusal hem uluslararası alanda çocuk gelişimi ve eğitimi çalışmalarına yön verecek, akademik çalışmalara katkılarda bulunacak, konusunda uzman çocuk gelişimciler olarak yetişmesini sağlayan bir bölüm olmak programın başlıca amacıdır. Çocukların gelişimini her konuda takip edip sağlıklı değerlendirebilen, fiziksel, bilişsel, zihinsel, dil ve sosyal olmak üzere tüm gelişim alanları hakkında bilgili ve donanımlı uzmanlar yetiştirmek de Çocuk Gelişi Programının üstlendiği öncelikli misyonudur. Ayrıca sadece çocuğa değil aileye de destek veren programlar düzenleyerek doğru yönlendirmelerde bulunan, gerektiğinde sahip olduğu bilgi ve becerisi ile eğitim, rehberlik, danışmanlık hizmeti verebilen niteliklileri kazandırmak programın temel sorumluğudur.

  • Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Çocuk Gelişimi Ön Lisans Derecesi almaya hak kazanırlar.

  • Kayıt ve Kabul Koşulları

Kabul Koşulları: Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü merkezi olarak yapılan iki aşamalı (YGS ve LYS) sınav sonuçlarına göre yapılır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adayların seçme sınavında aldıkları puanlarına ve lise puanlarının katkılarına göre öğrencileri seçtikleri bölümlere yerleştirir. Çocuk Gelişimi Programı YGS 4 puan türüne göre öğrenci almaktadır.

  • Mezuniyet Koşulları

Yüksekokul lisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün programındaki (EX) notu aldığı dersler dışındaki not ortalamalarına katılan dersleri en az (DD) notuyla, katılmayan dersleri ise (S) notuyla tamamlamış olması ve genel not ortalamasının 2.00’ın altında olmaması gerekir. Genel not ortalaması 3.00’den 3.49’a kadar olan öğrenciler onur, 3.50 veya daha yukarı olan öğrenciler yüksek onur listesine geçerek mezun olurlar. Onur ve yüksek onur listesine geçen öğrencilerin durumu diplomalarında belirtilir.

Başka bir üniversiteden nakil yoluyla gelen öğrencilerin ön lisans/lisans diploması alabilmeleri için en az son iki yarıyılı üniversitede okumuş olmaları gerekir.

  • İstihdam Olanakları

Gündüz Bakım Merkezleri, Kreş ve Anaokulları

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri

Ana Çocuk Sağlığı Merkezleri

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı koruyucu çocuk merkezleri

Oyuncak ve yayın sektörü

2014/2015 akademik yılında 24 mezun verdik. Mezunlarımızın 16’sı normal gelişim gösteren çocuklar ile Gündüz Bakım Merkezleri, Kreş ve Anaokullarında, 5’i Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Özel Eğitim Okulu’nda özel gereksinimli çocuklarla çalışmaktadırlar.

 

  • Üst Dereceye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler DGS ile Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği lisans eğitim programlarına başvurabilirler.

Return to top of page