Skip links

Bilgilendirmeler

Meslek Seçiminin Önemi

Meslek seçimi, kişinin hayatı boyunca psikolojik iyi olma halini, mutluluk ve doyum hislerini belirleyen başlıca etmenlerden biridir. Kişi, sahip olduğu meslek aracılığıyla kendisini ifade edebildiğinde, üretken olabildiğinde, yaptığı işi anlamlı ve kendisine uygun bir tercih olarak gördüğünde, iş yaşamında başarı elde edebilir ve yükselebilir, hayattan zevk alabilir ve huzurlu, mutlu bir yaşam sürdürebilir. Tersi durumda ise, kişinin iş yaşamında isteksizlik, motivasyonsuzluk, tükenmişlik gibi olumsuz hisler ve durumlarla karşılaşması olasıdır. Bu ise hem işyerindeki performansı olumsuz yönde etkileyebilir, hem de kişinin genel anlamda yaşam doyumunu azaltabilir. Bu nedenle, kişinin meslek seçiminde dikkatli olması ve kendisini mutlu edecek bir kariyere yönelmesi önemlidir.

Kişinin meslek seçimini ve gelecek planlarını doğru bir şekilde yapabilmesi için gerekli olan en önemli unsur, kişinin kendisiyle ilgili farkındalık düzeyidir. Tercih yapacak öğrenciler, kendi yapabilecekleri ve yapmak istedikleri şeylerle ilgili bir fikir sahibi olabilmeli, kendi önceliklerini belirleyebilmelidir. Meslek seçimi sürecinde kendi beceri ve isteklerinin farkında olan, bunlarla ilgili gerçekçi bir değerlendirme yapabilen öğrencilerin kendileri için uygun kararlar vermesi daha kolay olacaktır. Öğrenciler, kendi becerilerinin farkına varmak ve anlamak için okullarındaki rehber ve psikolojik danışmanlardan destek alabilirler. Öğrenciler bölümlerini ve gelecekte yapacakları meslekleri seçerken nelere dikkat etmelidir? Öğrencilerin hangi konularda farkındalık kazanması önemlidir?

Yetenekler

Her öğrencinin kendine özgü becerileri vardır. Bu beceriler, sosyal, matematiksel, sanatsal veya buna benzer başka alanlarda kendini gösterebilir. Bazı öğrenciler, okuduğunu anlama, kavramlarla düşünme, soyut düşünme gibi konularda daha yetkin hisseder; bazı öğrenciler sayılarla düşünme, aritmetik işlemler yapma gibi konularda daha başarılıdır; bazılarınınsa görselleştirme becerisi diğerlerine oranla daha gelişmiştir. Her öğrenci kendi becerilerinin farkında olarak meslek seçimine yönelmelidir. Bu sayede, ilerideki iş yaşamında başarılı olmak için gereken ilk adım atılmış olur. Örneğin, soyut kavramlarla düşünme, okuduğunu anlama ve yorumlama becerisi gelişmiş bir öğrenci için sosyoloji, psikoloji, hukuk gibi sözel beceri gerektiren meslekler tercih edilebilir. Matematiksel düşünme konusunda yetkin olan bir öğrenci ise mühendislik, matematik, fen bilimleri gibi alanlara yönelebilir.

Karakter Özellikleri

Bir öğrencinin sahip olduğu becerilerin yanı sıra, karakter özellikleri de meslek seçiminde düşünülmesi gereken bir unsurdur. Her öğrenci kendine özgü karakter özelliklerine sahiptir. Bazı öğrenciler hayatlarının düzenli, planlı ve disiplinli olmasını tercih ederken, bazı öğrenciler hareketli ve değişken bir yaşamı tercih eder. Bazı öğrenciler çoğunlukla sosyal ilişki içinde olma ve çevreleriyle etkileşim kurma ihtiyacı hissederken, bazıları yalnız zaman geçirmeyi daha fazla önemser ve sosyal iletişim ihtiyacı daha düşüktür. Her öğrenci, kendi kişilik özelliklerini anlamaya çalışmalı ve meslek seçiminde bu özellikleri dikkate almalıdır. Örneğin, sosyal ilişki kurma eğilimi yüksek olan bir öğrenci için sosyal çalışmacılık uygun bir alan olabilir; yalnız zaman geçirme ihtiyacı yüksek olan bir kişi ise finans, bankacılık gibi bir alana yönelebilir.

İlgi Alanları

Öğrencilerin becerileri ve karakter özellikleriyle bağlantılı olan bir diğer unsur, öğrencinin ilgi alanlarıdır. İlgi alanları, öğrencinin keyif alarak yaptığı, anlamlı bulduğu aktiviteleri içerir. Bu aktiviteler, öğrencilerin becerileriyle paralellik gösterebildiği gibi bunlardan bağımsız da olabilir. Bazı öğrenciler dünyadaki siyasi ve toplumsal gelişmelerle daha fazla ilgilenirken, bazı öğrenciler sanatın bir dalına ilgi duyabilir. Öğrencinin, kendi ilgi alanlarına uygun bir meslek seçmesi, işini severek yapmasını kolaylaştıracak, bu da hem iş yaşamındaki başarıyı hem de genel yaşam doyumunu olumlu yönde etkileyecektir.

Meslekten Beklentiler

Öğrenciler meslek seçimi aşamasında, yapacakları işten beklentilerini netleştirebilir. Para kazanmak, sosyal statü sahibi olmak, kendini ifade etmek, başkalarına faydalı olmak bu beklentilerden bazıları olabilir. Öğrenciler, beklentilerini netleştirdikten sonra seçmeyi düşündükleri meslekle ilgili bilgi edinmeye çalışmalıdır. Seçmeyi düşündükleri meslekte çalışmakta olan kişilerle konuşmak ve okullardaki rehber ve psikolojik danışmanlara başvurmak bilgi edinmek için atılabilecek adımlar olabilir. Meslekle ilgili bilgiler ve meslekten beklentiler, seçim aşamasında dikkate alınması gereken unsurlardır.

Return to top of page

Çerezler (cookie), web sitemizi ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için Gizlilik Politikamız

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close