Skip links

Lisansüstü Programlar

Lisansüstü Yüksek Lisans Ve Doktora Programları

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Lisansüstü eğitim, bireylerin mesleki bilgilerini güncel tutmasını, yeni beceriler kazanmasını, ilgilendikleri bir konuda daha derin bilgi edinmesini, uzmanlaşmasını, aynı alanda çalışan diğer profesyoneller ve akademisyenlerle diyalog kurmasını, sosyal ağlarını güçlendirmesini ve kariyer olanaklarını arttırmasını sağlar.

Altınbaş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü olarak başlıca amacımız, sosyal bilimlerde ve sanatta, bugünün ve geleceğin gereklerine uygun bilgi, beceri ve donanımı sağlamaktır. İşletme, Hukuk, Sanat ve Tasarım, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında sunmakta olduğumuz yüksek lisans programlarında, uluslararası bilimsel ve mesleki standartlara uygun, küresel ve yerel arasındaki bağı gözeten, teorik ve pratik eğitimi harmanlayan ve disiplinlerarası çalışmalara olanak sağlayan bir eğitim ve gelişim ortamı hedeflenmiştir.

Detaylı Bilgi İçin

Fen Bilimler Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitümüzü tercih eden öğrenciler AR-GE tabanlı şirketlerde çalışan mühendis, teknik elaman ve yöneticilerdir. Uygulamalı birikimlerine güncel teorik bilgilerini birleştirerek üst düzeyde donanımlı araştırmacılar olarak ülkemizin Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Bilişim Teknolojileri alanlarında araştırmalara katkı sağlayarak iş dünyasının merkezinde yer almaya devam etmektedir.

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Doktora programı öğrencilerimiz, geleceğin değerli akademisyenleri olmak hedefi ile uluslararası standartlarda nitelikli araştırmalar yaparak sinyal işleme, haberleşme, robotik ve kontrol sistemleri, bilgisayar ağları, yazılım mühendisliği, veri madenciliği ve yapay zeka alanlarında kaliteli bilimsel yayınlar üretmektedir.

Enstitümüz, ulusal ve uluslararası düzeyde üstün nitelikli, bilim ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunan, toplumsal sorun ve gereksinimlere yönelik özgün araştırma ve geliştirme çalışmalarına öncülük eden mezunlar yetiştirmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

Sağlık Bilimler Enstitüsü

Enstitümüz sağlık hizmeti sunmayı amaçlayan kurumlara kaynak oluşturacak ileri teknoloji ve bilgi ile donanımlı, günün gelişen koşullarına hızla uyum sağlayabilen, nitelikli bireylerin yetiştirilmesini prensip edinmiştir.  2017-2018 Akademik yılında Enstitümüz bünyesinde Genç araştırmacılar için Farmasötik Bilimler Doktora Programı, Ortodonti Doktora Programı, Ortodonti Yüksek Lisans Programı, Periodontoloji Yüksek Lisans programı, Çocuk Diş Hekimliği Yüksek Lisans Programı ve Biyomedikal Bilimler Yüksek Lisans programı yer almaktadır. Enstitümüzü tercih edecek öğrencilerimize teknoloji dostu kampüsümüzde, doğru eğitim ve öğretimi öğrencilerimizi her zaman desteklemeye hazır akademisyenlerimizle veriyoruz. Genç araştırmacılar Periodontoloji Yüksek Lisans programında periodontal rejenerasyon, periodontal plastik cerrahi ve lazer destekli periodontal uygulamalar; Ortodonti Doktora Programı ve Ortodonti Yüksek Lisans Programı’nda ortognatik cerrahi, dudak-damak yarıkları ve temporamandibuler eklem;  Çocuk Diş Hekimliği Yüksek Lisans Programında sedasyon ve genel anestezi, pulpa kök hücre çalışmaları ve koruyucu diş hekimliği konularında daha detaylı ve kapsamlı araştırma yapma olanağına sahip olacaklardır. Biyomedikal Yüksek Lisans programı’nda metabolik,  nörolojik  ve  kanser gibi çok yaygın görülen hastalıklarda etken tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi,  hastalıkların moleküler mekanizmasının anlaşılması ve tanıya yardımcı olacak biyobelirteçlerin belirlenmesi,  biyosensörler,  medikal görüntüleme gibi konularda insan gücü yetiştirmeyi ve bilimine katkılar sağlamayı hedefleyerek, sağlıklı ve hasta bireylerin sağlık hizmetleri ve yaşam kalitesini iyileştirme alanında çalışmalar  yapabileceklerdir. Farmasötik Bilimler Doktora programı’nda Eczacılık alanında farklı disiplinlerin birlikte çalışmasını amaçlamakta ve ilgili meslek bilimlerinin gelişmesinde derin ve kapsamlı bir boyut kazandıracak bütünsel bir eğitim olanağına sahip olacaklardır.

Detaylı Bilgi İçin
Return to top of page

Çerezler (cookie), web sitemizi ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için Gizlilik Politikamız

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close