Skip links

Uluslararası İlişkiler

Akademik Kadro

Doç. Dr. Julide KARAKOÇ BAKIŞ
Doç. Dr. Alper KALİBER
Yrd. Doç. Dr. Akif Bahadır KAYNAK
Yrd. Doç. Dr. Tuba TURAN
Yrd. Doç. Dr. Fulya BEREKER
Dr. Öğr. Üyesi Duygu ERSOY
Öğr. Gör. Esra KALİBER
Arş. Gör. Ufuk Serhat YÜKSEL

Altınbaş Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, dinamik, farklı, uluslararası ve araştırma odaklı öğretim kadrosu ile öğrencileri arasında güçlü bağlar kurarak hem sınıf içinde hem de sınıf dışında interaktif bir eğitim ortamı kurmayı amaçlamaktadır.

Disiplinlerarası eğitim veren bölümümüzde ileri derecede İngilizce bilgisinin yanında ikinci dil öğrenimi de verilmektedir. Bölümümüz çift anadal ve yandal olanakları da sunmaktadır. Aynı zamanda, bölümümüz, kültürlerarası uyum ve diyalog konularına verdiği önemi ve bağlılığı, Erasmus programı ve dünyanın birçok yerinden üniversitelerle yapılan ikili anlaşmalar yoluyla, öğrencileri ve öğretim kadrosu için uluslararası hareketlilik ve staj imkânları sunarak göstermektedir. Uluslararası değişim programları ile yerel ve uluslararası ölçekte tanınan konuşmacıların seminerleri gibi ders dışı faaliyetlere katılmak, öğrencilerimize ortak değer ve anlayışların oluşmasında aktif bir şekilde rol alma imkânı sağlamaktadır.

Araştırmacı ve yenilikçi akademik kadro ile her an temas halinde bulunan öğrenciler, gerek özel sektör gerekse kamu kurumlarındaki kariyerlerine hazırlanmaya öğrenciyken başlamaktadır.

Müfredatımız; tarihsel ve güncel boyutlarıyla devletler arası ilişkiler, politik ve sosyo-ekonomik gelişmeler, siyasal sistemler, uluslararası örgütler ve toplum-siyaset ilişkileri gibi konuları eleştirel düşünce ve bilgiye dayalı bir şekilde anlama amacına yöneliktir. Dış politika analizi, bölgeselcilik ve küreselleşme, Avrupa’nın bütünleşmesi, Türk siyaseti ve uluslararası siyasal iktisat gibi birçok konuda kapsamlı ders sunumları, seminerler, tartışmalar ve simülasyonlar yoluyla, bölümümüz öğrencilerinin ileri düzeyde teorik ve uygulamalı bilgi edinmeleri amaçlanmaktadır. Ayrıca, ilgili kurumlara yapılan geziler de öğrencilerin akademik bilgilerini pekiştirmektedir.

 

BÖLÜMÜN AYRICALIKLARI

• Uluslararası bir eğitim ortamı

• Erasmus Programı: Uluslararası hareketlilik ve staj imkânı

• Kültürlerarası interaktif ve interdisipliner bir eğitim ortamı

• Çift anadal ve yandal olanakları

• Uluslararası değişim programları

• İngilizce eğitim dili

• İkinci yabancı dil öğrenimi

Return to top of page

Çerezler (cookie), web sitemizi ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için Gizlilik Politikamız

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close