Skip links

Akademik Kadro

Prof. Dr. Berrin CEYLAN ATAMAN
Yrd. Doç. Dr. Aslı Yılmaz UÇAR
Yrd. Doç. Dr. Fulya Giray SÖZEN
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Yetiş BAYRAKTAR
Dr. Öğr. Üyesi Berna EKAL ŞİMŞEK
Arş. Gör. Yunus Kara

Bölümümüzün hedefi, sosyal kurumların ve sosyal politikaların gücünü ortaya koyabilen, çağdaş ve evrensel nitelikte bilgi ile donanımlı, yetkin ve sorgulayıcı akademisyenler ve sosyal çalışmacılar yetiştirmeye katkı sunmaktır.

Sosyal Hizmet Bölümü mezunlarına talep gün geçtikçe artmaktadır. Mezunlarımız başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın merkez birimleriyle il müdürlüklerinde; yerel yönetimlerde ya da kreş ve gündüz bakımevleri, çocuk yuvaları, huzurevleri, sosyal yardım danışma merkezleri, hastane ve eğitim kurumları gibi birçok kurumda çalışma olanağına sahip olabilirler.

Bölümün en önemli avantajlarından biri, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi içinde kurulmasıdır. Öğrenciler sosyal hizmet alanının temel bilgilerini program müfredatı kapsamında alabilecek ve bununla birlikte seçmeli dersler çerçevesinde fakülte içinde sosyoloji, psikoloji, siyaset bilimi gibi farklı disiplinlerden de beslenebileceklerdir. Ayrıca öğrencilerimiz, Hukuk Fakültesinden de seçmeli ders alabileceklerdir.

Öğrencilerin teorik bilgilerini sosyal hizmet kurumunda veya staj olarak uygulamalı eğitimlerle tamamlamalarına önem verilmektedir. Uygulamalar genel eğitim programı içerisinde yaklaşık yüzde kırk oranında yer almaktadır. Staj programı geliştirilmesi ve kamu ve sivil toplum örgütleriyle iş birliği kurulmasına dair çalışmalarımız devam etmektedir. Üniversitemizde halihazırda kurumsallaşmış bir uzun dönemli COOP programı bulunmaktadır, Sosyal Hizmet bölümünün de kuruluş aşamasını tamamlamasının ardından COOP Programına dahil edilmesi planlanmaktadır.

Toplumsal hayata ve toplumsal gruplara dair farkındalığı yüksek adayları aramızda görmeyi diliyoruz.

Return to top of page