Skip links

Akademik Kadro

Yar. Doç. Dr. Erol ÜLKER
Yar. Doç. Dr. Mustafa AVCI
Dr. Öğr. Üyesi Gözde ORHAN
Dr. Öğr. Üyesi Ufuk ADAK
Öğr. Gör. Fırat ARAPOĞLU
Arş. Gör. Tayfun MERTAN

Sosyal Bilimlerin farklı alanlarında öğretim vermek ve araştırmalar yapmak üzere kurulmuş olan bölümümüz, Altınbaş Üniversitesinin tüm öğrencilerine sunduğu, kültür, sanat, edebiyat, felsefe, tarih, müzik alanlarında çok sayıda ders ile, öğrencilerin eleştirel ve analitik düşünme becerilerini geliştirmeyi ve entelektüel birikimlerini zenginleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu dersleri alan öğrenciler, sosyal bilim disiplinlerinin özgün ve çağdaş yaklaşımları çerçevesinde, yorumlama, tartışma ve analiz becerilerini geliştirmekte ve disiplinlerarası araştırmalar yürütmektedir.

Sosyal Bilimler Bölümü ayrıca siyaset, kültürel çalışmalar, tarih gibi konularda, toplumsal duyarlılığı ve etik değerleri güçlendirecek seminerler, konferanslar düzenlemekte ve öğrencilerimizi güncel tartışmalara katılmaya teşvik etmektedir.

Return to top of page