Skip links

Akademik Kadro

Doç.Dr. Aylin İLDEN KOÇKAR
Yrd. Doç. Dr. Özge YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Beyza ATEŞ ŞEN
Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer ERCAN
Öğr. Gör. Anıl Özge ÜSTÜNEL
Arş.Gör. Demet KARA
Arş. Gör. Burcu İLDENİZ

Genç bir nüfusa sahip olan ülkemizde psikoloji mezunlarına olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Altınbaş Üniversitesi Psikoloji Bölümü genç ve dinamik bir bölüm olarak öğrencilerine hem araştırma hem de uygulama alanlarında deneyim kazandırmayı hedeflemektedir. Amacımız, öğrencilerimizin araştırmacı, sorgulayan, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş bireyler olmalarına destek olmaktır. Bu amacımıza hizmet etmek üzere oluşturulmuş müfredatımız, psikolojinin farklı alt alanları konusunda öğrencilerimizin bilgilenmelerini sağlayacak ve ilgi alanlarına daha fazla yönelmelerine fırsat tanıyacak esnek bir yapıda düzenlenmiştir. Öğretim üyelerimizin sağladığı kişisel mesleki rehberlik ile her öğrencimiz ilgi ve kişisel yetkinlik alanlarına yönlendirilir, böylece profesyonel yaşamda daha başarılı bireyler olmaları yönünde desteklenir.

Öğrencilerimiz, Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezimizde öğretim üyelerinin yürüttükleri araştırma ve sosyal sorumluluk projelerine katılarak, araştırma projelerini uygulayarak öğrenme fırsatını elde ederler. Aynı zamanda merkezimiz bünyesinde toplum ve bireylere yönelik verilecek psikolojik destek uygulamalarında da gözlemci olarak yer alır, farklı psikoloji alt alanlarına yönelik stajlarla yaşayarak öğrenme fırsatını yakalarlar. Amacımız dünya standartlarında modern ve dinamik bir psikoloji eğitim programı sunmaktır.

Kariyer Alanları

  • Klinik Psikoloji
  • Sosyal Psikoloji
  • Gelişim Psikolojisi
  • Deneysel Psikoloji

BÖLÜMÜN AYRICALIKLARI

• Uluslararası üniversitelerde eğitim olanağı

• Araştırma becerisini geliştiren çalışmalara akademisyenlerle  katılma fırsatı

• 3. sınıftan itibaren ilgi duydukları alt alanlara yönelebilecekleri seçmeli dersler

• Staj imkânı ve yurtdışı değişim programları

• İngilizce eğitim dili

Return to top of page