Skip links

Akademik Kadro

Doç.Dr. Sevil ACAR AYTEKİN
Prof. Dr. Emre ALKİN
Yrd.Doç.Dr. Bengi YANIK İLHAN
Yrd.Doç.Dr.Seçil YILDIRIM KARAMAN
Dr. Öğr. Üyesi Onur DOĞAN
Arş. Gör. Mustafa ERDEM
Arş. Gör. Yasin KÜTÜK

Altınbaş Üniversitesi İİSBF Ekonomi Bölümü, uluslararası ortamlarda etkin roller üstlenebilecek mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda, temel kuramsal derslerle başlayan eğitim, uygulamalı alan dersleri ve geniş seçmeli ders olanakları ile geliştirilmektedir.

Ekonomi bölümündeki öğrenciler hem kendi disiplininde uzmanlaşabilecek hem de diğer doğa ve beşeri bilimler için de gerekli altyapıyı kendilerine sağlayabileceklerdir. İşdünyası ile kurulan yakın iş birliği sayesinde öğrenciler gerek öğrenimleri boyunca gerekse mezun olduklarında geniş bir ağa sahip olacaklar, öğrenimlerinde edindikleri teorik ve pratik bilgileri pekiştirme ve uygulama fırsatı yakalayacaklardır. Araştırma ve uygulama merkezi aracılığıyla öğrenciler istedikleri zaman gerek dersleri için gerekse kendi ilgi alanları doğrultusunda araştırmalar yapabileceklerdir.

4 yıllık lisans öğrenimi boyunca, her yıl kademeli olarak öğrencilerin gelişim sürecine paralel olarak yapılandırılmış bir müfredat akışı planlanmıştır. Altınbaş Üniversitesi Ekonomi bölümü içerisinde sunulan eğitim süresinde iki aşamadan oluşan bir uygulama süreci bulunmaktadır:

Bunlardan ilki derslerde öğrenilen bazı teorik bilgilerin deney ortamında öğrenilmesini ve pekiştirilmesini sağlayan ve gerçek hayatta karşılaşılacak problemlerin simulasyon ortamında çözülebilmesini sağlayacak olan finansal yönetim, ekonomik ve finansal göstergelerin incelenmesi, yatırım yönetimi, portföy yönetimi gibi başlıklardaki derslerin gerçek verilerle izlenmesini sağlamanın yanında, öğrencilerin ekonomik ve finansal verilere anında erişebilmelerine imkan tanınır ve böylelikle analiz yeteneklerine katkıda bulunulmaktadır.

İkinci olarak ise iş dünyası ile kurulan yakın iletişim sayesinde öğrencilerin mezun olmadan iş dünyasını yakından tanıyabilmelerine olanak tanınmakta, sektörel bazda çalışılması istenilen alanlar ile birebir deneyim sağlanmakta, öğrencilerin kariyer planlamasına da yardımcı olunmaktadır. Buna ilaveten öğrencilerin kendi başlarına iş kurmaları durumunda girişimcilik faaliyetlerini destekleyici çalışmalar ile kendi işlerinin sahibi olmaları durumunda karşılaşacakları problemleri aşabilmeleri için gerekli altyapı sunulmaktadır.

Altınbaş Üniversitesi bünyesinde yer alan araştırma ve uygulama merkezi aracılığıyla öğrenciler istedikleri zaman gerek dersleri için gerekse kendi ilgi alanları doğrultusunda araştırmalar yapabilmektedirler.

 

BÖLÜMÜN AYRICALIKLARI

• İş dünyası ile kurulan yakın işbirliği

• Teorik ve pratik bilgileri bir arada sunan eğitim programı

• Araştırma ve uygulama merkezi

• Öğrenciyken iş dünyası ile tanışma

• Erasmus Öğrenci Değişim Programı

• İngilizce eğitim dili

Return to top of page