Skip links

Hakkımızda

Sevgili Gençler,

Altınbaş Üniversitesi, 2008 yılında Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından kuruldu ve ilk öğrencilerini 2011-12 akademik yılında almaya başladı. Bir üniversite için kısa sayılacak bir süre içinde önemli atılımlarda bulunduk.

Bugün, 7 fakülte, 3 enstitü, 2 meslek ve 1 yüksekokul bünyesinde toplamda 24 lisans,19 önlisans, 19 yüksek lisans ve 3 doktora programı ile eğitim faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Gelecek sene bunlara ek olarak 6 önlisans, 3 lisans, 8 yüksek lisans ve 1 doktora programı daha açmayı hedefliyoruz.

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçtiğimiz süreçte evrensel standartlarda öğrenciler yetiştirmek, öğrencilerimizin gelişen dünyaya uyum sağlaması ve değişime katkı sunması önemli önceliklerimiz. Altınbaş Üniversitesi, dinamik, eğitimde niteliğe önem veren ve temel ilkelerine bağlı kalmak suretiyle yenilikçi anlayışını vizyonuna yansıtan bir üniversitedir. Amacımız öğrencilerimizin ve mensuplarımızın huzurlu bir ortamda çalışmalarını sağlamak ve mesleklerini dünyanın her yerinde icra edebilecek yetkinlikte mezunlar vermektir. Günümüz koşullarında akademik formasyon, rekabet için gerek şart olmasına rağmen yeter şart olmaktan çıkmıştır. Bu açıdan öğrencilerimizin sosyal açıdan da gerekli donanımları kazanmalarına son derece önem veriyoruz.

Öğrencilerimizin kulüplerinde aktif olarak rol almalarını teşvik ediyor, sosyal sorumluluk, kültür, sanat, spor etkinliklerinde sosyal becerilerini geliştirmelerini sağlayacak ortamı hazırlamak için üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz.

Demokrasi kültürünün kökleşmesi de bir diğer önem verdiğimiz husus. Üniversitemizde düzenlediğimiz ‘Öğrenci Forumları’ ile öğrencilerimiz, üniversiteleriyle ilgili düşüncelerini bizlerle paylaşıyor, ilgili konularda fikirlerini savunuyorlar ve yaşadıkları katılımcı demokrasinin gereklerine uygun olarak, üniversitemizin stratejik planının oluşturulması ve kendilerini ilgilendiren kararların alınma süreçlerine öğrencilerimizi de dahil ediyoruz.

Üniversitemizin kurucu vakfımızın avantajından yararlanarak iş dünyasıyla entegre bir biçimde çalışmasını, öğrencilerimizin henüz öğrenim görmekteyken iş deneyimi edinmelerini önemsiyoruz. Bunun için öğrencilerimiz ile özel sektör arasında gerekli bağlantıları sağlayan bir birimimiz bulunuyor. Uluslararası anlaşmalar, değişim programları yoluyla öğrencilerimizin yurtdışı deneyimi edinmelerinin yanında, yurtdışındaki prestijli üniversitelerle ortak diploma programlarımızla öğrencilerimizin niteliklerini artırmayı hedefliyoruz.

Altınbaş Üniversitesi, bu hedefleri ve anlayışıyla, özgür ve eleştirel düşüncenin hâkim olduğu bir ortamda, değerlerine bağlı, yetkin, donanımlı,yenilikçi, analitik düşünce sistematiğine sahip bireylerin yetişmesi konusunda çalışmalarına devam edecektir.

Sevgilerimle,

Prof. Dr. Çağrı Erhan

Rektör

Değerli Bilim ve Öğrenim Dünyası;

Altınbaş Üniversitesi’ni, Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı’nın ülkemize armağan ettiği en kapsamlı ve en prestijli projesi olarak hayata geçirdik. 2011-2012 akademik yılında eğitim yaşamına başlayan Altınbaş Üniversitesi, 4. akademik yılında öğrenci yurt eksiğini de gidererek Türkiye’deki diğer saygın eğitim kurumlarına göre fark yaratmaya devam etmektedir.

Fark yaratmak, alışılmışın dışında, topluma ve bireylere değer katacak özelliklere sahip olmakla başarılabilir. Bizler her zaman için insana, eğitime, bilgiye, üretkenliğe ve ülke çıkarlarına önem verdik. Aslında bu hususların Türk eğitim sisteminde de hakim olması gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle de küresel düşünen, girişken, özgüveni ve etik değerleri yüksek gençlerimizin, sadece Türkiye’de değil tüm dünyada fark yaratan, eser bırakan bireyler olarak yetişmesi yegane amacımızdır.

Üniversitelerimizden mezun olan gençlerimizin iş dünyasına uyumu ile ilgili zorlukları yıllardır gözlemliyoruz. Bunun haricinde akademik kadroların bilim üretirken, uygulamayla yakın ilişkide olmak için gösterdiği yoğun çabanın da farkındayız.

Tüm bu gerçeklerin ışığında bir eğitim kurumunda telaffuz edilmesi gereken sözcüklerin, “vizyon, misyon, kültür, değerler” ve belki de en önemlisi “uygulamadaki başarı” olması gerektiğine inanıyorum.

Üniversitenin ürettiği bilimdir. Bu ürünün gerçek hayat ile bağlantısını kuracak olanlar ise, akademik kadro ve öğrencilerdir.

Altınbaş Üniversitesi mezunlarının, yetiştirildikleri alanlarda Türkiye’yi en iyi şekilde temsil eden donanımlı gençler olması en büyük hedefimizdir.

Bu vesileyle, Altınbaş Üniversitesi ailesine ve eğitim ve öğretim yaşamına hazırlanan gelecekteki öğrencilerine şimdiden başarılar diliyorum.

Ali ALTINBAŞ

Mütevelli Heyet Başkanı

Altınbaş Üniversitesi (İKBU) 2008 yılında, Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından kurulmuş; ilk öğrencilerini 2011-2012 akademik yılında alarak eğitim-öğretim hayatına başlamıştır.

Kısa zamanda gerçekleştirdiği atılımlarla hızla büyüyen İKBU 2015-2016 akademik yılında, 7 fakültesi, 3 enstitüsü ve 2 meslek yüksekokulu, 1 yüksekokul bünyesinde, 24 lisans, 19 ön lisans, 6 yüksek lisans ve 2 doktora programı yürütmektedir.

Altınbaş Üniversitesi, akademik kadrosu ve yetiştirdiği değerler ile bilgi üretmeyi, ürettiği bilgiyi toplumla paylaşarak ülke değerlerini zenginleştirmeyi kendisine misyon kabul etmiş; ulusal ve uluslararası alanda “bilim farkıyla önde” olma hedefi ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Uluslararası eğitim sistemleri ile paralel bir program izleyen Altınbaş Üniversitesi, teknolojik gelişmeleri eğitim ve öğretim hayatına hızla aktarmaktadır. Dinamik, yenilikçi ve araştırmacı akademik kadrosu ile özgüven sahibi, hayata geniş bir perspektiften bakan, bilgi ve teknoloji çağı ile uyumlu yeni yüzyılın parlak gençlerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

23.04.2015 TV Net

22.04.2015 CNBC-e

21.04.2015 Bloomberg HT

09.04.2015 A Haber

06.04.2015 CNBC-e

06.04.2015 Bloomberg TV

06.04.2015 A Haber

01.04.2015 TV Net

25.03.2015 Kanal 24

18.03.2015 Bloomberg TV

17.03.2015 Kanal D

14.03.2015 Kanal-D

13.03.2015 CNN Türk

13.03.2015 TRT-1

12.03.2015 CNBC-e

17.02.2015 NTV

17.02.2015 Hayat TV

17.02.2015 TV Net

14.02.2015 Hayat TV

13.02.2015 TV Net

05.02.2015 Ulusal Kanal

04.02.2015 NTV

27.01.2015 NTV

21.01.2015 TRT Türk

22.12.2014 Kanal D

18.12.2014 TRT Türk

03.12.2014 CINE5

Return to top of page