Skip links

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Grafik Tasarım İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Moda ve Tekstil Tasarımı Plastik Sanatlar Sinema ve Televizyon Takı Tasarımı

Tasarımda Farkımız Ne?

 • Ulusal ve uluslararası prestije sahip öğretim üyeleri, sanatçılar ve tasarımcılar
 • Çok kültürlü ortam sayesinde uluslararası estetik dönüşüm
 • İnsani değerleri gözeten, araştırmacı, sanat disiplinleriyle iç içe özgün bir vizyon
 • Yaşayan çevrenin oluşumunda rol alan,özgür düşünen, sorgulayan bir vizyon
 • Çağın gereğine uygun eğitim modeli ile teori ve uygulamayı bir arada barındıran yapı
 • İç ve dış mekan bütünlüğünde, modern, çağdaş ve özgün tasarım vizyonu
 • Altınbaş Mücevherat firmalarında iş bulma şansı
 • Mücevher atölyelerinde uygulamalı eğitim
 • Resim, heykel gibi üç boyutlu sanat eserlerinde özgün bakış açısı
 • Ulusal ve uluslararası sanat platformlarına katılma ve etkinlik düzenleme imkanı
 • Kültürlerarası etkileşim sayesinde estetik dönüşüm
 • Sosyal sorumluluk ve çevre bilinci gelişmiş bir vizyon
 • Ulusal ve uluslararası platformlarda öncü, yenilikçi sanatçı kimliği
 • Öğrenci odaklı sistemde yaratıcı potansiyeli keşfetmeye yönelik eğitim anlayışı
 • Türk ve dünya sineması örnekleri ile diğer görsel ve çağdaş sanatlardan beslenerek estetik ve etik donanım kazanma imkanı
 • Öğrencilerin kendi sinema dillerini edindiği bir eğitim sistemi
 • İmgeleri görselleştirme ve öykü anlatımı konusunda uzmanlık
 • Farklı ve estetik bir düşünceyi, fikri geliştirip görselleştirme bilinci
 • Mekan estetiği ve fonksiyonuna uygun, rasyonel, harmonik, estetik anlayış
Return to top of page