TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK

Akademik Kadro
  • Yrd. Doç. Dr. Erhan KARAALP

  • Yrd. Doç. Dr. Şeref ÖNCÜ

  • Öğr. Gör. İrem SEZER

  • Öğr. Gör. Ali ALU

  • Öğr. Gör. Hazan SOYKAN

İKBU'YU TERCİH ETMENİN BİR ÇOK NEDENİ VAR !

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programının amacı; sağlık kurumlarında, terminolojiye hakim, hastalıkların tanı, teşhis ve tedavileri ile ilgili kayıt işlemlerini yürütebilen; hasta kabul ve dosya işlemleri ile hastaları muayeneye hazırlayan; hastalıkları, hasta işlemlerini ve sağlıkla ilgili sorunları, belirlenen uluslararası sınıflandırma sistemlerine (ICD-10) göre sınıflandırarak kodlayabilen; tıbbi, idari ve istatistiki dokümanları hazırlayabilen; hazırlanmış dokümanları düzenleyerek arşivleyebilen; çalıştığı birimin yazılı ve sözlü iletişimini sağlayarak sekretarya sürecini yönetebilen sağlık teknikerleri yetiştirmektir.