RADYOTERAPİ

Akademik Kadro
  • Yrd.Doç.Dr. Doğan ÖZCAN

  • Yrd. Doç. Dr. Hayri GÖZLÜKGİLLER

  • Öğr. Gör. Ahmet Murat ŞENIŞIK

  • Öğr. Gör. Duygu TUNÇMAN GENÇ

  • Öğr. Gör. Eda MUTLU

İKBU'YU TERCİH ETMENİN BİR ÇOK NEDENİ VAR !

Radyoterapi programımızın amacı, gerek X-ışınları ve gerekse γ-ışınları kullanan makine ve ekipman kullanarak radyasyon onkologu hekimlere yardım edebilecek ışın tedavisi ve simülasyon yapma bilgi ve becerisine sahip sağlık elemanları yetiştirmektir. Mezunlarımız, maske ve koruma blokları yardımıyla hastayı tedavi ve simülasyona hazırlama işlemleri için gerekli alan ve pozisyon ayarlama işlemlerini yerine getirip radyoterapi cihazını çalıştırıp, kullanabilen ve radyoterapi uygulaması içinde ki hastanın   durumunu izleyerek tedaviyi sonuçlandıracak bilgi ve beceriye sahip olacaktır. Programımız yardımıyla öğrencilerimiz, yalnızca iki yıl değil, dilerlerse sürdürebilecekleri iki yıl ötesi eğitimleri için de, gerekli donanıma sahip olacaktır.

BÖLÜMÜN AYRICALIKLARI
• Uygulamalı eğitim
• Zengin ders olanağı

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AYRICALIKLARI

• Çalışma becerisini geliştiren atölye ve stüdyolar
• Zorunlu staj uygulaması
• Sektörün içinden eğitmenlerle mesleki pratik kazanma
• Temel, güncel ve kültür dersleri