AMELİYATHANE HİZMETLERİ

Akademik Kadro
  • Yrd. Doç. Dr. Ahmet Bülent KARGI

  • Yrd. Doç. Dr. Hamit ÖZTÜRK

  • Yrd. Doç. Dr. Hikmet ÇAVUŞ

  • Öğr. Gör. Özlem YOLDAŞ

  • Okt. Gülçin BÜYÜKDÖĞERLİ

İKBU'YU TERCİH ETMENİN BİR ÇOK NEDENİ VAR !

Ameliyathane Hizmetleri programımızın amacı, ameliyathanede kullanılan tüm cerrahi malzemenin hazırlanmasını ve ameliyat sırasında kullanılmasını öğrenmiş, bütün ameliyatlara katılabilecek, sterilizasyon ve dezenfeksiyon tekniklerini bilerek ameliyat ekibinin steril giydirilmesi ve cerrahi alan oluşturulması açısından ameliyatı yapacak hekimlere yardımcı olabilecek, sağlık elemanları yetiştirmektir.  Mezunlarımız, cerrahın sorumluluğu altında, ameliyat öncesi ameliyat masası ve aletlerini hazırlayabilen, ameliyat sırasında ameliyat ekibine yardımcı olup, alınan patoloji örneklerini koruyup kayıt altına alarak ilgili yerlere teslim edebilecek, ameliyat sonrası kullanılan ameliyat malzemelerini sterilize ederek tekrar kullanıma hazır hale getirebilecek ve hastanın ameliyatına uygun pansumanları yapabilecek bilgi ve becerilere sahip nitelikli sağlık elemanları olacaktır. Programımız yardımıyla öğrencilerimiz yalnızca iki yıl değil, dilerlerse sürdürebilecekleri iki yıl ötesi eğitimleri için de gerekli donanıma sahip olacaktır.

BÖLÜMÜN AYRICALIKLARI
• Uygulamalı dersler ve staj
• Teorik ve pratik bilgiyi pekiştirecek eğitim

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AYRICALIKLARI

• Çalışma becerisini geliştiren atölye ve stüdyolar
• Zorunlu staj uygulaması
• Sektörün içinden eğitmenlerle mesleki pratik kazanma
• Temel, güncel ve kültür dersleri