ULUSLARARASI TİCARET

Akademik Kadro
  • Doç. Dr. Gökhan AKAY

    gokhan.akay@kemerburgaz.edu.tr

  • Prof. Dr. Hayri KOZANOĞLU

    hayri.kozanoglu@kemerburgaz.edu.tr

  • Yrd. Doç. Dr. Irmak ERDOĞAN

  • Arş. Gör. Fadime İrem DOĞAN

İKBU'YU TERCİH ETMENİN BİR ÇOK NEDENİ VAR !

Altınbaş Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret Bölümü'nün amacı mezunlarının analitik düşünme yeteneğine sahip, hem ekonomik olayları çözümleyebilen bir ekonomist hem de iş yaşamına hazır uluslararası bir işletmeci olarak eğitilmesini sağlamaktır. Bölümümüz aynı zamanda öğrencilerinin küresel bir iş çevresinde başarılı olabilmek için gerekli becerileri kazanabilmelerini ve küresel pazar fırsatlarını daha iyi bir şekilde keşfedebilmelerini hedeflemektedir.

Bölümümüzde, üniversite ile iş dünyası arasında yakın ilişki ve iş birliğine dayalı, disiplinler arası, interaktif, uygulamaya dönük dünya standartlarında bir eğitim metodu izlenmektedir. Derslerimizde, öğrencilerin müfredat kapsamındaki konuların iş dünyasındaki uygulamalarını kavramaları için vaka analizleri, bireysel projeler ve takım projeleri ve iş dünyasından yönetici düzeyindeki insanların katılımıyla şekillenen seminerler kullanılmaktadır.   

Öğretim üyesi-öğrenci ilişkileri birebir iletişime dayanan, yardımcı ve yönlendirici bir zemini üzerine kurulmuştur. Öğretim üyelerinin ve öğrencilerin uluslararası hareketliliğini sağlayan ikili anlaşmalar mevcuttur. Bölümümüzün akademik kadrosu yurt içi ve yurt dışı üniversitelerden mezun seçkin öğretim üyelerinden oluşmaktadır. 

BÖLÜMÜN AYRICALIKLARI
• Öğrenciyken iş dünyası ile tanışma
• Erasmus Öğrenci Değişim Programı
• İş ortamında tecrübe kazanma olanağı
• Disiplinlerarası eğitim
• İngilizce eğitim dili