ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Akademik Kadro
  • Doç. Dr. Julide KARAKOÇ BAKIŞ

  • Prof. Dr. Bianca KAISER

  • Doç. Dr. Alper KALİBER

  • Yrd.Doç.Dr. B. Aysuda KÖLEMEN LUGE

  • Yrd. Doç. Dr. Akif Bahadır KAYNAK

  • Yrd. Doç. Dr. Tuba TURAN

  • Yrd. Doç. Dr. Makbule Didem BUHARİ GÜLMEZ

  • Yrd. Doç. Dr. Fulya BEREKER

  • Öğr. Gör. Esra KALİBER

  • Arş. Gör. Efe SIVIŞ

İKBU'YU TERCİH ETMENİN BİR ÇOK NEDENİ VAR !

Altınbaş Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, dinamik, farklı, uluslararası ve araştırma odaklı öğretim kadrosu ile öğrencileri arasında güçlü bağlar kurarak hem sınıf içinde hem de sınıf dışında interaktif bir eğitim ortamı kurmayı amaçlamaktadır. 

Disiplinlerarası eğitim veren bölümümüzde ileri derecede İngilizce bilgisinin yanında ikinci dil öğrenimi de verilmektedir. Bölümümüz çift anadal ve yandal olanakları da sunmaktadır. Aynı zamanda, bölümümüz, kültürlerarası uyum ve diyalog konularına verdiği önemi ve bağlılığı, Erasmus programı ve dünyanın birçok yerinden üniversitelerle yapılan ikili anlaşmalar yoluyla, öğrencileri ve öğretim kadrosu için uluslararası hareketlilik ve staj imkânları sunarak göstermektedir. Uluslararası değişim programları ile yerel ve uluslararası ölçekte tanınan konuşmacıların seminerleri gibi ders dışı faaliyetlere katılmak, öğrencilerimize ortak değer ve anlayışların oluşmasında aktif bir şekilde rol alma imkânı sağlamaktadır.

Araştırmacı ve yenilikçi akademik kadro ile her an temas halinde bulunan öğrenciler, gerek özel sektör gerekse kamu kurumlarındaki kariyerlerine hazırlanmaya öğrenciyken başlamaktadır. 

Müfredatımız; tarihsel ve güncel boyutlarıyla devletler arası ilişkiler, politik ve sosyo-ekonomik gelişmeler, siyasal sistemler, uluslararası örgütler ve toplum-siyaset ilişkileri gibi konuları eleştirel düşünce ve bilgiye dayalı bir şekilde anlama amacına yöneliktir. Dış politika analizi, bölgeselcilik ve küreselleşme, Avrupa'nın bütünleşmesi, Türk siyaseti ve uluslararası siyasal iktisat gibi birçok konuda kapsamlı ders sunumları, seminerler, tartışmalar ve simülasyonlar yoluyla, bölümümüz öğrencilerinin ileri düzeyde teorik ve uygulamalı bilgi edinmeleri amaçlanmaktadır. Ayrıca, ilgili kurumlara yapılan geziler de öğrencilerin akademik bilgilerini pekiştirmektedir.

 

BÖLÜMÜN AYRICALIKLARI


• Uluslararası bir eğitim ortamı
• Erasmus Programı: Uluslararası hareketlilik ve staj imkânı
• Kültürlerarası interaktif ve interdisipliner bir eğitim ortamı
• Çift anadal ve yandal olanakları
• Uluslararası değişim programları
• İngilizce eğitim dili
• İkinci yabancı dil öğrenimi